Modernizácia nemocnice

pridané: , kategória: ❮ Aktuality - archív

.

Dňa 05. 09. 2016 sa uskutoční slávnostné odovzdanie do užívania Jednotky intenzívnej starostlivosti  (JIS) oddelenia vnútorného lekárstva HNsP Trstená.  Rekonštrukcia pôvodných ambulantných priestorov oddelenia vnútorného lekárstva na JIS bola zahájená v 2/2016. Novozriadená JIS predstavuje modernú ošetrovaciu jednotku s kapacitou  8 lôžok, z toho 2 intermediálne, s moderným prístrojovým a technickým vybavením, čím  prispejeme ku skvalitneniu intenzívnej zdravotnej starostlivosti pacientom spádovej oblasti HNsP.

Modernizácia HNsP Trstená pokračuje realizáciou novostavby „Urgentného príjmu“, ktorá bola zahájená 01. 08. 2016 s predpokladaným termínom odovzdania február 2017. Navrhovaná stavba sa bude nachádzať v areáli  Hornooravskej NsP v Trstenej ako samostatný objekt s komunikačným napojením na existujúci hlavný pavilón a  OAIM. Urgentný príjem bude slúžiť na zabezpečenie a poskytnutie neodkladnej zdravtonej starostlivosti všetkým osobám v kritickom stave t.j. osobám, ktoré sú postihnuté úrazom, neúrazovou náhlou poruchou zdravia alebo náhlym zhoršením iného ochorenia. Novinkou urgentu bude aj takzvaná triáž, teda triedenie pacientov. O tom, kedy sa pacient dostane na vyšetrenie, nebude rozhodovať čas, kedy prišiel, ale to, ako vážny je jeho zdravotný stav.  

 

Naši partneri