Osvedčenie o akreditácii

pridané: , kategória: ❮ Aktuality - archív

HNsP Trstená získala z Ministerstva zdravotníctva SR osvedčenie o akreditácii v špecializačnom študijnom odbore všeobecné lekárstvo a pediatria v zdravotníckom povolaní lekár. HNsP Trstená ako akreditované výučbové pracovisko zabezpečuje praktickú zložku ďalšieho vzdelávania lekárov.


Osvedčenie o akreditácii

Propagácia, naši partneri