Otvorenie urgentného príjmu

pridané: , kategória: ❮ Aktuality - archív

Dňa 18. 09. 2017 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie novovybudovaného oddelenia Urgentného príjmu (UP) v HNsP Trstená. Celkové náklady na vybudovanie pracoviska UP dosiahli výšku 1 353 tis. EUR, z toho 1 317 tis. EUR prispel zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj a 36 tis. EUR boli vlastné zdroje HNsP Trstená.
Novozriadený UP je samostatný objekt s komunikačným napojením na hlavný pavilón a OAIM. Prevádzka Urgentného príjmu začala 21. 09. 2017 a slúži k optimalizácii prechodu zdravotnej starostlivosti z prednemocničnej do nemocničnej fázy počas 24 hodín. Novinkou UP bude tzv. triáž, teda triedenie pacientov. O tom kedy sa pacient dostane na vyšetrenie, nebude rozhodovať čas príchodu, ale to, ako vážny je jeho zdravotný stav.
UP so svojim prístrojovým, technickým a personálnym vybavením je schopné prevziať všetkých pacientov v kritickom stave po dovŕšení 19. roku života. Organizačne úzko spolupracuje s ostatnými oddeleniami nemocnice, inými zdravotníckymi zariadeniami a poskytovateľmi záchrannej zdravotnej služby.

Propagácia, naši partneri