Aktuality

Návštevy na lôžkových oddeleniach

Dobrý deň, v zmysle opatrenia hlavného hygienika sa dnešným dňom 30.7.2020 povoľujú návštevy na lôžkových oddeleniach HNsP Trstená za nasledovných podmienok: V rovnakom čase je možné pripusti ...

Koronavírus

V súvislosti s výskytom koronavírusu poskytujeme informačné plagáty k zvýšenej hygiene verejnosti ako preventívne opatrenia.    Znížte riziko nakazenia sa infekciou koronavírusu Chráňte si zdr ...

Poďakovanie

HNsP Trstená ďakuje všetkým ktorí prispeli svojou podporou a spoluprácou k jej rozvoju.

Finančný dar od poisťovne Dôvera

Zdravotná poisťovňa Dôvera v snahe podporovať aktivity smerujúce k zlepšeniu podmienok v slovenskom zdravotníctve poskytla grant pre Hornooravskú nemocnicu s poliklinikou Trstená vo výške 10 100,- EUR. Posk ...

Deň narcisov 2020 17.07.2020

 Bližšie informácie ku "Deň narcisov - špeciál " , ktorý sa uskutoční 31.7.2020 ...

Propagácia, naši partneri