Aktuality

Poďakovanie

HNsP Trstená ďakuje všetkým ktorí prispeli svojou podporou a spoluprácou k jej rozvoju.

Verejná lekáreň

Lekáreň Hornooravskej nemocnice s poliklinikou Trstená.

Spoločné odborné vzdelávanie na poľsko – slovenskom pohraničí

Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená bola vyhodnotená ako úspešný uchádzač na poskytnutie finančného príspevku na projekt, ktorý predložila v rámci strešného projektu „Spoločné odborné v ...

Otvorenie urgentného príjmu

Dňa 18. 09. 2017 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie novovybudovaného oddelenia Urgentného príjmu (UP) v HNsP Trstená. Celkové náklady na vybudovanie pracoviska UP dosiahli výšku 1 353 tis. EUR, z toho 1 317 ...

Zaradenie verejnej lekárne HNsP Trstená do zoznamu výučbových lekární

Trstená 25.5.2017 Slovenská lekárnicka komora zaradila našu verejnú lekáreň HNsP Trstená do zoznamu výučbových lekární. ...

Oznam

Vážení pacienti. Od 5.12.2017 endokrinologická amulancia - MUDr.Kadlecová pracuje v nových priestoroch. Bola presťahovaná do budovy TARCH na prízemie   / pavilón D vchod D1 -viď. Situačný plán n ...

Naši partneri