Aktuality

Poďakovanie

HNsP Trstená ďakuje všetkým ktorí prispeli svojou podporou a spoluprácou k jej rozvoju.

Verejná lekáreň

Lekáreň Hornooravskej nemocnice s poliklinikou Trstená.

Spoločné odborné vzdelávanie na poľsko – slovenskom pohraničí

Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená bola vyhodnotená ako úspešný uchádzač na poskytnutie finančného príspevku na projekt, ktorý predložila v rámci strešného projektu „Spoločné odborné v ...

Otvorenie urgentného príjmu

Dňa 18. 09. 2017 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie novovybudovaného oddelenia Urgentného príjmu (UP) v HNsP Trstená. Celkové náklady na vybudovanie pracoviska UP dosiahli výšku 1 353 tis. EUR, z toho 1 317 ...

Oznam darcom krvi

V piatok 25.5.2018 nebude odber krvi z dôvodu havarijnej situácie výpadku mraziacich boxov. Za pochopenie ďakujeme. Pracovníci HTO.     ...

Oznam

Endokrinologická amulancia - MUDr.Kadlecová v dňoch 24.-25.5.2018  nepracuje z dôvodu dovolenky. Realizuju sa len dohovorené odbery krvi.  ...

70. výročie HNsP

 18. 05. 2018 si Hornooravská nemocnica s poliklinikou pripomína 70. výročie uvedenia do prevádzky. Vybudovanie nemocnice v Trstenej sa stalo historickým medzníkom v zdravotníckych pomeroch obyvateľov Hor ...

Naši partneri