FRO

Miesto výkonu HNsP Trstená
Primár MUDr. Valéria Prokšová
Vedúci fyzioterapeut Mgr.Jana Jantošíková
Telefón 043 / 5307 359
E-mail fro@nsptrstena.sk
Poskytujeme komplexnú rehabilitačnú starostlivosť s využitím manuálnej medicíny, špecializovaných metodík a fyzikálnej terapie. Okrem služieb hradených formou zdravotného poistenia poskytujeme aj služby za priamu úhradu pacienta. Kompletný cenník poskytovaných služieb je k dispozícii priamo na fyziatricko - rehabilitačnom oddelení.

Poskytujeme odbornú starostlivosť so širokým záberom diagnostiky a liečby  celého pohybového aparátu ambulantným aj hospitalizovaným pacientom,   komplexnú rehabilitáciu detí a dospelých s pohybovými, neurologickými, ortopedickými, poúrazovými a inými komplikáciami, po nádorových ochoreniach, reumatických, degeneratívnych ochoreniach  a  dlhodobo chorých nasledujúcimi metódami:

Liečebná telesná výchova zameraná na zlepšenie pohyblivosti kĺbov, vrátane chrbtice, zlepšenie svalovej sily, úprava svalovej nerovnováhy, držania tela a zlepšenie kondície. Využívame rôzne fyzioterapeutické metodiky a techniky:

 • Mäkké a mobilizačné techniky
 •         Techniky postizometrickej  a antigravitačnej svalovej relaxácie
 •         Facilitačné techniky s využitím prvkov PNF
 •         Balančné cvičenie
 •         Škola chrbta
 •         Cvičenie na FIT loptách
 •         SM systém
 •         Metodiky podľa Vojtu, Bobatha, Kabáta
 •         Dornova metóda
 •         Kineziotaping


Fyzikálna terapia využíva fyzikálne podnety v prevencii, diagnostike a liečbe chorôb. K fyzikálnej terapii patrí i elektroliečba, pri ktorej sa využíva liečebný účinok rôznych foriem elektrickej energie. Princíp elektroliečby spočíva v stimulácii nervu a svalu striedavým elektrickým prúdom rôznej frekvencie a priebehu.

 •   Diadynamické prúdy
 •   Interferenčné prúdy
 •   Galvanické prúdy a ionoforéza, TENS, Träbertové prúdy , prúdy na elektrostimuláciu a elektrogymnastiku

Magnetoterapia  spočíva v pôsobení pulzného magnetického poľa na ľudský organizmus a pre svoje účinky /analgetický, myorelaxačný, vazodilatačný, protizápalový, protireumatický, stimulačný, detoxikačný, regeneračný, hojivý, imunitný / má široké uplatnenie v praxi.

Ultrazvuková terapia využíva mechanické vlastnosti zvukových vĺn s vysokou frekvenciou na zmiernenie svalových kŕčov, na odstránenie tzv. spúšťových bodov vo svaloch, na uvoľnenie a zahriatie svalov  pred cvičením, na odstránenie bolesti ,zápalu a všeobecne na podporu hojenia.

 Hydrogalvan  (nazývaný aj štvorkomorový kúpeľ) je zariadenie, ktoré umožňuje hĺbkovú galvanizáciu častí tela použitím vodných elektród.

Diatermia Ide o využitie vysokofrekvenčných prúdov na hĺbkové prehrievanie tkanív. Základným účinkom je vznik tepla v hĺbke tkaniva.

Rebox Pre svoje špecifické hĺbkové fyziologické charakteristiky je určený na liečbu akútnych a chronických bolestivých stavov.                         

Teploliečba - Parafínový zábal Parafínové obklady prehrievajú a tlmia bolesť, uvoľňujú svalové napätie. Používajú sa pri bolestiach chrbta a kĺbov končatín. Nedoporučuje sa u osteoporózy. 

Svetloliečba - infračervené svetlo /Solux/, polarizované svetlo /Bioptron/

Vodoliečba

 •             Končatinový kúpeľ HKK
 •             Končatinový kúpeľ DKK
 •             Celotelový vírivý kúpeľ

Masáže

 •             Klasická masáž
 •             Reflexná masáž chrbta
 •             Reflexná masáž chodidiel
 •             Manuálna lymfodrenáž
 •             Breusová masáž
 •             Prístrojová masáž
 •             Banková masáž, bankovanie  

Prístrojová lymfodrenáž HKK a DKK – lymfodrenáž sa používa na podporu činnosti lymfatického systému, po nádorových ochoreniach prsníka, pomáha pri poúrazových a pooperačných stavoch.

Fyziatricko – rehabilitačné služby poskytujeme jednak v HNsP Trstená a taktiež na detašovanom pracovisku FRO Nižná, nachádzajúce sa v priestoroch zdravotného  strediska Nižná.

Propagácia, naši partneri