HTO

Miesto výkonu HNsP Trstená
Primár MUDr. Marta Birásová

Vedúci laborant Marta Marušáková

Telefón 043 / 5307 337
043 / 5307 271 transfuziológia
E-mail hematologia@nsptrstena.sk
Hematologicko-transfúziologické oddelenie ( HTO ) Hornooravskej nemocnice s poliklinikou v Trstenej poskytuje hematologické a transfúziologické zdravotnícke služby v okrese Tvrdošín a Námestovo.

HTO tvorí:

  • hematologické oddelenie – zabezpečuje hematologické, cytomorfologické,  hemostazeologické, imunohematologické, virologické a sérologické laboratórne vyšetrenia.
  • hematologická ambulancia – zabezpečuje vyšetrenia a liečbu pacientov s ochoreniami krvi a krvotvorých orgánov, dispenzárnu starostlivosť pacientov s hematologickými a onkohematologickými ochoreniami, konziliárne vyšetrenia pre lôžkové oddelenia HNsP Trstená ako i ambulantnú spádovú oblasť okresov Tvrdošín a Námestovo.  Poučenie pre pacienta pred hematologickým vyšetrením.
  • transfúzne oddelenie  – zabezpečuje odber, spracovanie, testovanie, skladovanie a distribúciu krvi a krvných derivátov. Podrobnejšie informácie k darcovstvu krvi

Propagácia, naši partneri