RTG a CT

Miesto výkonu HNsP Trstená
Primár MUDr. Dagmara Migrová

Zástupca primára MUDr. Ján Štrba
Vedúci laborant Daniela Kelušiaková
Telefón 043 / 5307 384 RDG
043 / 5307 229 M
amografia
043 / 5307 305 CT
043 / 5307 370 Sono
E-mail
rdg@nsptrstena.sk


           
Na našom oddelení sa vykonáva široké spektrum  diagnostických a intervenčných výkonov s využitím najnovších metód diagnostického zobrazovania. Rádiologické oddelenie je vybavené modernou diagnostickou a z veľkej časti digitalizovanou technikou, ktorá do značnej miery znižuje riziko žiarenia a umožňuje počítačový prenos ako i počítačovú archiváciu obrazov (systém PACS).

Skiagrafia ( konvenčná skiagrafia ):

Základná zobrazovacia technika, ktorá využíva rozdielnu absorpciu ntgenového žiarenia tkanivami ľudského tela.  Zo získaného obrazu je možné hodnotiť stavbu vyšetrovaného orgánu a jeho prípadné patologické stavy.

Vyšetrenie sa vykonáva na stacionárnych a prenosných RTG prístrojoch, kde prechádza röntgenové žiarenie telom pacienta a jeho zoslabený lúč dopadá na zobrazovacie médium.

Na našom pracovisku využívame najnovšie metódy snímkovania – ide o  priamu digitalizáciu, pričom sa už odbúrava používanie filmov, čo zdokonaľuje archiváciu jednotlivých snímok a zároveň tiež spoluprácu s inými pracoviskami na celom Slovensku. Obrazová dokumentácia je zasielaná na jednotlivé oddelenia a ambulancie v rámci nemocnice okamžite ( systémom PACS ) a jednotlivým špecialistom na CD nosičoch.

Príprava pacienta: U bežného snímkovania nie je väčšinou nutná žiadna príprava.

Objednávanie: Vyšetrenie sa vykonáva bez nutnosti objednávania.

CT vyšetrenie:

Počítačová tomografia (Computed tomography – CT) je špeciálna vyšetrovacia metóda, ktorá využíva RTG žiarenie a umožňuje podrobné zobrazenie jednotlivých častí tela v tenkých vrstvách.  Používa sa pri diagnostike ochorení, ale aj pri realizácii niektorých špeciálnych liečebných výkonov (periradikulárna terapia – obstreky nervových koreňov, odber tkaniva – biopsia, drenáže...).

CT vyšetrenie je veľmi vhodné pre detailné posúdenie orgánov dutiny brušnej i hrudnej, skeletu celého tela, krku, panvy, zobrazenie mozgu aj tvárovej časti hlavy.  Vyšetrenie sa väčšinou vykonáva s podaním kontrastnej látky priamo do žily. V prípade vyšetrovania orgánov dutiny brušnej sa kontrastná látka pije po malých dúškoch  1 – 2 hodiny pred samotným vyšetrením.

Poskytované vyšetrenia:

 • vyšetrenie mozgu, prínosových dutín (PND), očníc, tvárovej časti hlavy, krku, hrudníka, brucha a panvy, krčnej, hrudnej a driekovej chrbtice aj skeletu končatín,
 • CT virtuálna kolonoskopia / CT kolonografia (vyšetrenie hrubého čreva s využitím špeciálneho softvéru na spracovanie a zobrazenie vnútorného povrchu čriev, detailné posúdenie črevnej steny, zhodnotenie uzlín a zároveň okolitých a vzdialených orgánov )
 • Zobrazenie tenkého a hrubého čreva  ( vyšetrenie hrubého čreva so zobrazením črevného lúmen, črevnej steny a zhodnotenie celej brušnej dutiny po príprave pacienta, ktorý pije vodný roztok kontrastnej látky )
 • angiografia – zobrazovanie ciev ( špeciálne rekonštrukcie cievného systému celého tela, cievné zásobenia tumoróznych más a patologických procesov...)
 • intervencie – punkcie, biopsie, obstreky, fistulografie ( aplikácia kontrastnej látky do patologicky vytvorenej dutiny )
   

Príprava pacienta:

Vyšetrenia bez podania kontrastnej látky ( natívne CT – napr.  CT skeletu ) nie je príprava nutná.

Vyšetrenia s potrebou vnútrožilového podania jódovej kontrastnej látky, pacient prichádza nalačno (minimálne 5 hodín pred CT vyšetrením nejesť, zároveň je potrebné prijímať dostatočný objem tekutín, ale len nesladený čaj a čistú vodu ).

Pre vyšetrenie väčšiny orgánov je potrebné podať kontrastnú látku do žily. Po podaní kontrastnej látky môže byť pocit tepla v celom tele, nutkanie na močenie či pachuť v ústach. Tieto pocity však veľmi rýchlo odznejú. Celé vyšetrenie bežne trvá niekoľko minút.

Pokiaľ ste v minulosti mali nežiaducu reakciu na podanie kontrastnej látky, informujte o tom lekára, ktorý Vás na CT vyšetrenie odosiela. Ten by mal s personálom CT pracoviska dopredu dohodnúť špeciálnu prípravu, aby sa predišlo nežiaducim účinkom.

Pred zahájením CT vyšetrenia brucha a panvy vypije pacient v priebehu cca 1 -2 hodín postupne (nie naraz!) 1 – 1,5 litra kontrastnej látky zriedenej s vodou (dôvodom je naplnenie tráviacej trubice, ktorú je tak možné následne podrobne zobraziť).

Žiadanka na CT vyšetrenie pre lekára 

Príprava pacienta pred CT vyšetrením brucha a panvy

Príprava pacienta pred CT kolonoskopickým vyšetrením a vyšetrením tenkého či hrubého čreva

U pacientov s alergiami a rizikovými ochoreniami je nutná špeciálna príprava – podrobné informácie získate po kliknutí na odkaz alebo na CT oddelení

Objednávanie: Na vyšetrenie je nutné sa objednať osobne alebo na hore uvedenom telefónnom čísle. Pacient si k CT vyšetreniu vždy prinesie celú zdravotnú dokumentáciu ( kartu !).

Sonografia (SONO / USG):

Ultrazvukové  vyšetrenie je neinvazívna vyšetrovacia metóda. Slúži na vyšetrovanie orgánov dutiny brušnej, ciev, krku a mäkkých tkanív a niektorých patologických stavov dutiny hrudnej.

Poskytované vyšetrenia:

 • sonografia brucha a panvy
 • sonografia krku – lymfatických uzlín, štítnej žľazy, slinných žliaz
 • sonografia prsníkov
 • sonografia mäkkých tkanív – svalov, šliach, kĺbnych štruktúr...
 • sonografia tepien a žíl – zobrazenie steny ciev, lúmen, patologických zúžení, prietokov, doppler zobrazenia, spektrálne záznamy a hemodynamické pomery
 • miniinvazívne vyšetrenia – punkcie, biopsie, príp.drenáže pod kontrolou ultrazvuku

Príprava pacienta: Pri plánovanom vyšetrení brucha a panvy je nutné, aby bol pacient nalačno, dva dni pred vyšetrením sa odporúča bezzbytková  strava a obmedzenie príjmu potravín, ktoré majú za následok nafukovanie. Ostatné vyšetrenia nevyžadujú špeciálnu prípravu.

Objednávanie: Na vyšetrenie je nutné sa objednať  osobne, na hore uvedenom telefónnom čísle alebo cez internet .
Objednanie na sonografické vyšetrenie. 
Objednanie na sonografické vyšetrenie prsníkov.

Mamografia

Mamografia je rádiodiagnostické vyšetrenie slúžiace na preventívne a diagnostické zobrazovanie prsníkov.

U tehotných a dojčiacich žien sa preventívne mamografické vyšetrenie nevykonáva!

Mamografia nie je základnou diagnostickou metódou u žien do 40. roku ( tu je prioritou ultrazvukové vyšetrenie).

Poskytované vyšetrenia:

 • základné mamografické snímky, špeciálne a detailné projekcie
 • na mamografiu nadväzujúce ultrazvukové vyšetrenie prsných žliaz
 • lokalizácia nehmatných lézií

Príprava pacienta: Pred vyšetrením nie je nutná žiadna príprava.

Objednávanie:  Na vyšetrenie je nutné sa objednať na hore uvedenom telefónnom čísle alebo cez internet.
Objednávanie na mamografické vyšetrenie.

Propagácia, naši partneri