Gynekologicko pôrodnícke

Miesto výkonu HNsP Trstená
Primár MUDr. Marian Tholt

043/5307 245
tholt.marian@nsptrstena.sk
Zástupca primára MUDr. Ľubomíra Pániková
Vedúca sestra Ľubomíra Činčarová
Telefón 043 / 5307 244 - gynekológia
043/ 5307 233 - pôrodnica
043/ 5307 327 - gynekologicko pôrodnícka ambulancia - príjmová
043/ 5307 270 - pôrodná sála
043/ 5307 242 - novorodenecké oddelenie
E-mail gynekologia@nsptrstena.sk
Návštevné hodiny denne 14:00 - 17:00
Počet lôžok 50
 

Drahé budúce mamičky, rodičky , vítame Vás na stránke našej pôrodnice. Veríme, že Vám nasledovné informácie pomôžu pripraviť sa čo najlepšie na Váš deň D.

V prípade Vášho záujmu ponúkame jedinečnú možnosť obhliadky gynekologicko – pôrodníckeho oddelenia pred plánovaným dňom Vášho pôrodu. Individuálnu prehliadku je možné vykonať po dohode s vedúcou sestrou oddelenia p. Ľubomírou Činčarovou na t.č. 043 5307 233.

Naša pôrodnica

V čom je výnimočná naša pôrodnica?

V našej nemocnici  počas noci, či víkendov zabezpečujeme pohotovosť dvoma lekármi. Vždy je na oddelení prítomný aj skúsený atestovaný lekár. Takýmto spôsobom sa nám podarilo zabezpečiť tú najlepšiu pôrodnícku starostlivosť. 
O tomto fakte hovoria mnohé ukazovatele ako perinatálna úmrtnosť, ktorá je u nás dlhodobo na najnižšej úrovni. 

Poplatky

Pred pôrodom

Pôrod

Po pôrode

Gynekologicko – pôrodnícke oddelenie
Slávnostné otvorenie zrekonštruovaných priestorov Gynekologicko pôrodníckeho oddelenia v rámci projektu „Modernizácia infraštruktúry HNsP Trstená“ sa uskutočnilo 24. 09. 2020 za účastí významných hostí. Projektom sme riešili prístavbu a komplexnú rekonštrukciu jestvujúcich priestorov oddelenia, čo tvorí ucelený funkčný celok.
Našim cieľom bolo dosiahnuť najvyšší štandard a poskytovať najkvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť ženám – matkám, vytvoriť lepšie priestorové a technické vybavenie operačných sál vrátane príjmovej ambulancie a ambulancie ústavnej pohotovostnej služby. Vybudovaná Jednotka intenzívnej starostlivosti bude slúžiť na monitoring a liečbu pacientok po náročných operáciách.
Gynekologicko pôrodnícke oddelenie v HNsP Trstená spĺňa najprísnejšie kritériá v starostlivosti o matku a dieťa a ženu, tak ako prináleží 21. storočiu.
V
 plnej prevádzky je oddelenie od 12.10.2020.

Video z nového oddelenia

 

Propagácia, naši partneri