Gynekologicko pôrodnícke

Miesto výkonu HNsP Trstená
Primár MUDr. Marian Tholt

043/5307 245
tholt.marian@nsptrstena.sk
Zástupca primára MUDr. Ľubomíra Pániková
Vedúca sestra Ľubomíra Činčarová
Telefón 043 / 5307 244 - gynekológia
043/ 5307 233 - pôrodnica
043/ 5307 327 - gynekologicko pôrodnícka ambulancia - príjmová
043/ 5307 270 - pôrodná sála
043/ 5307 242 - novorodenecké oddelenie
E-mail gynekologia@nsptrstena.sk
Návštevné hodiny denne 14:00 - 17:00
Počet lôžok 50
 

Drahé budúce mamičky, vítame Vás na stránke našej pôrodnice. Veríme, že Vám nasledovné informácie pomôžu pripraviť sa čo najlepšie na Váš deň D.

Naša pôrodnica

V čom je výnimočná naša pôrodnica?

V našej nemocnici  počas noci, či víkendov zabezpečujeme pohotovosť dvoma lekármi. Vždy je na oddelení prítomný aj skúsený atestovaný lekár. Takýmto spôsobom sa nám podarilo zabezpečiť tú najlepšiu pôrodnícku starostlivosť. 
O tomto fakte hovoria mnohé ukazovatele ako perinatálna úmrtnosť, ktorá je u nás dlhodobo na najnižšej úrovni. 

Poplatky

Pred pôrodom

Pôrod

Po pôrode

Modernizácia gynekologicko pôrodníckeho oddelenia /začiatok október 2018/

Milé rodičky, 
s cieľom skvalitniť a rozšíriť poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre pacientky gynekologicko – pôrodníckeho oddelenia (GPO) v HNsP Trstená sme začali ucelenú modernizáciu súčasných priestorov GPO. Táto aktivita zlepší súčasné priestorové kapacity a technické vybavenie gynekologického oddelenia, čím sa zvýši aj objem operačných výkonov, pohodlie pacientok a bude zabezpečený spoločný pobyt novorodenca s mamičkou.
Počas prác rekonštrukcie je poschodie šestonedeliek presťahované na 1. poschodie moderných priestorov budovy Oddelenia akútnej a intenzívnej medicíny. /viď.fotogaléria 2.strana/
Stavebné úpravy sa realizujú bez narušenia prevádzky oddelenia. Chceme Vás uistiť, že kvalita a produktivita poskytovanej zdravotnej starostlivosti je zabezpečená štandardne ako doteraz v plnom rozsahu.

 

Propagácia, naši partneri