INOVATÍVNE TRENDY V CHIRURGII reg. číslo: INT/ET/ZA/3/I/A/0058, Laparoskopické operácie tráviaceho traktu

Kongres Inovatívne trendy v chirurgii v rámci mikroprojektu, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja Program Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 na tému Laparoskopické operácie tráviaceho traktu sa konal 9. – 10 .02 .2017 v D. Kubíne.
Cieľom bolo zvýšenie odbornosti, vzájomná výmena odborných vedomostí a skúseností zdravotníckych pracovníkov - lekárov v odbore chirurgia. Vzájomná výmena informácií medzi slovenskými a poľskými lekármi by mala priniesť i nové pohľady na riešenie súčasných problémov v zdravotníctve. Ďalším prínosom bude vytváranie a posilňovanie kontaktov medzi slovenskými a poľskými zdravotníckymi pracovníkmi v pohraničnej oblasti.

 

 

Propagácia, naši partneri