Interné

Miesto výkonu HNsP Trstená
Primár MUDr. Martina Murínová

Zástupca primára
Vedúca sestra Mgr.Martina Harmatová, v poverení
Telefón 043 / 5307 213
E-mail interne@nsptrstena.sk
Návštevné hodiny denne 14:00 - 17:00
Počet lôžok 40 + 6 JIS


Interné oddelenie patrí  k základným lôžkovým  oddeleniam našej nemocnice.   V spolupráci z odbornými ambulanciami a pomocnými vyšetrovacími zložkami zabezpečuje komplexnú diagnostickú a liečebno-preventívnu  starostlivosť pre široké spektrum pacientov z internými ochoreniami. Využívame pritom najnovšie poznatky medicínskej praxe a veľmi úzko spolupracujeme i s vyššími  odbornými  pracoviskami.  Medzi  našimi pacientmi  nechýbajú i tí, pre ktorých absentujú príslušné lôžkové  oddelenia nemocnice, hlavné pľúcne, kožné či infekčné  odd., ale i urologickí a onkologickí pacienti.

Členenie interného oddelenia:

  • JIS interného oddelenia             6 lôžok
  • Interné oddelenie muži           20 lôžok
  • Interné oddelenie ženy           20 lôžok

Súčasťou interného oddelenia sú:

  • Interná ambulancia
  • Ambulancia funkčnej diagnostiky

Na JIS  zabezpečujeme  komplexnú intenzívnu starostlivosť u pacientov z ohrozením vitálnych funkcií, závažnými poruchami srdcového  rytmu,  respiračnými  a  metabolickými ochoreniami, ale i plánované elektrické kardioverzie.  Vybavenie nám umožňuje vykonávať i invazívne výkony - kanyláciu veľkých ciev, dočasnú externú kardiostimuláciu, punkcie telesných dutín pod kontrolou prenosného ultrazvukového prístroja s možnosťou i akútnej echokardiografie.

Na lôžkovom odd. čakajú pacientov novo vymaľované  izby  a ochotný personál  s profesionálnym ale zároveň ľudským prístupom. Je možnosť využitia i nadštandartnej izby s kompletným hygienickým zariadením a televízorom.

Interná ambulancia s 24 hodinovou prevádzkou zabezpečuje komplexné interné služby včítane konziliárnej činnosti pre všetky oddelenia našej nemocnice.

Ambulancia funkčnej diagnostiky je zameraná na diagnostiku kardiovaskulárnych ochorení.  Do spektra jej vyšetrovacích metód patrí:

  • záťažová bicyklová ergometria
  • 24 hod. až 7 dňové holterovské monitorovanie ekg
  • 24 hodinové holterovské monitorovanie TK

 

Na internom oddelení pracuje mladý kolektív ambicióznych, ochotných a empatických lekárov, ktorí pod dohľadom starších kolegov sú zárukou pre vysoko profesionálne poskytovanie odbornej lekárskej starostlivosti pre všetkých našich pacientov.

Vedenie nemocnice v spolupráci so svojom svojím zriaďovateľom  - ŽSK - venuje  veľkú pozornosť rozvoju  služieb vnútorného lekárstva v regióne. Tesne pred zahájením je výstavba novej modernej, kompletne vybavenej jednotky intenzívnej starostlivosti s 8 lôžkami a prebudovanie internej príjmovej ambulancie. Vypracovaný je i rámcový plán  prestavby celého interného odd. s jedno až 3-ložkovými  izbami s kompletným hygienickým zariadením, aby pacienti nášho regiónu dostávali komplexnú internistickú starostlivosť na úrovni doby.

Naši partneri