Pediatrickej kardiológie

Miesto výkonu HNsP Trstená
Lekár MUDr. Silvia Miková
Sestra Anna Gondová
Telefón 043/5307 264

043/5307 368
Ordinačné hodiny

  11:00 -14:00 14:00 -17:00
Pondelok vyšetrenia pacientov  ECHO vyšetrenia
Utorok  ECHO vyšetrenia vyšetrenia pacientov
Streda vyšetrenia pacientov  ECHO vyšetrenia do 15:00
Štvrtok vyšetrenia pacientov  ECHO vyšetrenia
Piatok vyšetrenia pacientov do 12:00  ECHO vyšetrenia 12:00-13:00
vyšetrenia pacientov 13:00-17:00

PREDNOSTNE VYŠETRUJEME:

  • akútne stavy
  • zdravotníkov
  • pacientov určených lekárom

Detská kardiologická ambulancia sa zaoberá diagnostikou a liečbou ochorení srdca u detí vo veku od 0-19 rokov. V rámci ambulancie sa vyšetrujú novorodenci hneď po narodení , či už v rámci akútnej poruchy popôrodnej adaptácie alebo v neskoršom období po zistení šelestu, s cieľom odhaliť vrodenú kritickú chybu srdca. V neskoršom období sa v kardiologickej ambulancii vyšetrujú deti so zachyteným šelestom, poruchami rytmu srdca , deti s odchýlkami tlaku krvi, kolapsovými stavmi, kŕčovými stavmi , s dlhotrvajúcim teplotami, alebo zdravé deti v rámci predoperačného vyšetrenia.

Ciele a vízie: Cieľom kardiologickej ambulancie je včasný záchyt vrodených chýb srdca, najmä kritických chýb, kde skorá diagnostika umožňuje rýchly terapeutický zásah a zlepšuje prognózu pacienta.

Metódy vyšetrenia: Okrem bežného klinického vyšetrenia používame v ambulancii EKG- vyšetrenie, komplexné echokardiografické vyšetrenie moderným sonografickým prístrojom, 24- hodinové monitorovanie EKG aj tlaku krvi.

 


 

 

Propagácia, naši partneri