Napíšte nám

Páčil sa Vám prístup personálu? Zaujalo Vás niečo počas Vašej návštevy v ambulancii, alebo počas hospitalizácie? Máte kritické pripomienky?
Kontaktný formulár nájdete tu.

Informácie o Vašich skúsenostiach s poskytnutou starostlivosťou a službami počas Vašej hospitalizácie môžete poskytnúť vyplnením anonymného dotazníka. Dotazník si môžete vyzdvihnúť na oddelení a po vyplnení ho vhoďte do schránky označenej – DOTAZNÍKY SPOKOJNOSTI PACIENTOV, umiestnenej tiež na oddelení.

Radi prijmeme návrhy, pripomienky, poďakovania a podnety, ktorými môžete ovplyvniť kvalitu poskytovaných služieb, zlepšiť starostlivosť o Vás – našich pacientov a zabezpečiť tak kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti na čo najvyššej možnej úrovni.

 

Propagácia, naši partneri