Neonatologické

Miesto výkonu HNsP Trstená
Primár MUDr. Ľubomíra Šebová

Vedúca sestra Mgr. Jana Gustiňáková
Telefón 043 / 5307 242
E-mail novorodenecke@nsptrstena.sk
Návštevné hodiny denne 14:00 - 17:00
Počet lôžok 22


Drahé mamičky,

je pre nás česť zdieľať s Vami prvé dni po narodení vášho bábätka. Sme veľmi radi, že ste si vybrali práve naše oddelenie. Sme tu pre Vás! Nebojte sa nás pýtať. Vaša spokojnosť a  zdravie Vašich bábätiek je pre nás prioritou.

Naše novorodenecké oddelenie HNsP Trstená má kapacitu 22 lôžok, na ktorých poskytuje starostlivosť všetkým novorodencom do 28. dňa veku života na základe najnovších poznatkov vedy a ošetrovateľstva – staráme sa o základnú starostlivosť u novorodencov fyziologických a poskytujeme tiež starostlivosť novorodencom , ktorí majú istý zdravotný problém.

Starostlivosť o fyziologických novorodencov / tí novorodenci, u ktorých prebieha popôrodné obdobie bez problémov/

Starostlivosť zahŕňa každodenné vyšetrenie dieťaťa lekárom a zhodnotenie dojčenia a prospievania.

Mamičky si môžu vybrať rôzne druhy ošetrovania bábätiek podľa toho ako sa cítia. Dbáme na individuálnu potrebu každej mamičky.
Na ošetrenie zdravého novorodenca si prosím doneste so sebou 30 kusov jednorazových plienok


Jednotlivé druhy starostlivosti si môžete počas pobytu u nás meniť:

 • novorodenci ošetrovaní oddelene
  • novorodenci sú matkám nosení na dojčenie v pravidelných časových intervaloch, o hygienu sa starajú sestry novorodeneckého oddelenia (v prípade bezproblémového dojčenia a dobrého prospievania dieťaťa)
  • individuálny režim dojčenia – sestry nosia novorodenca matke na požiadanie (v prípade problémov s dojčením a neprospievaním dieťaťa, pri fototerapii dieťaťa, pri nevyhovovaní pravidelného režimu dojčenia matke alebo dieťaťu
 • čiastočný rooming-in – pobyt v rooming-in izbe - matka sa stará o dieťa v rozsahu, aký si sama určí
 • rooming-in - pobyt v rooming-in izbe- dieťa je 24 hod. s matkou, ktorá sa stará aj o hygienu a ostatné potreby dieťaťa. Rooming-in izba je vybavená pre úplnú starostlivosť matky o dieťa.Ako sa staráme o bábätka, ktoré majú zdravotné problémy?

Týka sa to novorodencov s hmotnosťou pod 2500 g a narodených menej ako v 37.týž. tehotenstva, novorodencov s poruchami vitálnych funkcií, s vrodenými vývojovými chybami.

Naša starostlivosť zahŕňa:

 • ošetrenie novorodenca, stanovenie miery poškodenia zdravotného stavu a rozhodnutie o preklade na vyššie pracovisko
 • resuscitácia
 • podporná ventilácia NCPAP
 • liečba kyslíkom
 • monitorovanie a liečba menej závažných porúch vitálnych funkcií alebo vnútorného prostredia
 • sledovanie laboratórnych parametrov pri vývine patologickej žltačky pri Rh, ABO inkompatibilite
 • liečba pomocou fototerapie, infúzna hydratácia
 • liečba novorodeneckých infekcií pri stabilných vitálnych funkciách nevyžadujúcich UPV.
 • parenterálna výživa, enterálna výživa sondou, podávanie krvných derivátov (plazma, erymasa)
 • diferenciálna diagnostika vrodených vývojových chýb všetkých orgánov a zabezpečenie transportu na ďalšiu liečbu na príslušnom vyššom pracovisku

Úzko spolupracujeme s Perinatologickým centrom UN v Martine V prípade nutnosti sú novorodenci po stabilizácii stavu transportovaní mobilnou jednotkou do tohto centra.


U všetkých novorodencov vyšetrujeme:

 • každodenné fyzikálne vyšetrenie dieťaťa lekárom (kontrola vitálnych funkcií, odhalenie prípadných vrodených vývojových vád, diagnostika žltačky)
 • skríningové ultrazvukové vyšetrenie bedrových kĺbov ortopédom / každú stredu/
 • skríningové ultrazvukové vyšetrenie obličiek
 • skríningové vyšetrenie kongenitálnej katarakty
 • skríningové vyšetrenie sluchu
 • odber suchej kvapky krvi z päty novorodenca na 3. deň za účelom metabolického   skríningu
 • v indikovaných prípadoch iné odborné vyšetrenia
 • naše oddelenie je vybavené dostatočným množstvom apnoe monitorov, sledujú sa nimi ako patologickí tak aj fyziologickí novorodenci.

Mamičky sú o stave dieťatka informované každý pracovný deň primárom oddelenia. A tiež sú informované vždy pred prepustením (primárom v pracovný deň, službukonajúcim lekárom počas víkendov a sviatkov).


Podpora dojčenia

 • všetky sestry novorodeneckého oddelenia absolvovali kurz na certifikované laktačné poradkyne
 • ak si to matka žiada, tak bábätko okamžite po pôrode položíme rodičke na obnažený hrudník - bonding
 • ak to však pre určité okolnosti nie je možné, realizujeme prvé priloženie dieťaťa k prsníku hneď po jeho prvom ošetrení
 •  v prípade potreby individuálny režim dojčenia
 • pomoc sestier pri akýchkoľvek problémoch s dojčením


Ďalšie služby

 • zaučenie mamičiek – kúpanie, ošetrovanie novorodenca
 • prepichnutie ušných boltcov na náušnice – spoplatnená služba podľa platného cenníka
 • možnosť zapožičania apnoe monitoru za poplatok 6 eur /mesiac

 

Naši partneri