Príjmové ambulancie

Hlavnou náplňou práce príjmovej ambulancie je príjem pacientov k plánovanej, alebo akútnej hospitalizácii na príslušné oddelenie a prepúšťanie pacientov po ukončení hospitalizácie do domáceho ošetrenia. Zabezpečuje tiež ústavnú pohotovostnú službu.

 

Detská príjmová ambulancia

Miesto výkonu HNsP Trstená
Lekár lekári detského oddelenia
Sestra sestry detského oddelenia
Telefón 043 / 5307 237
 


Gynekologicko - pôrodnícka príjmová ambulancia

Miesto výkonu HNsP Trstená
Lekár lekári gynekologicko pôrodníckeho oddelenia
Sestra Mária Kubiznová
Bc. Eva Viktorová
Telefón 043/5307 327


Chirurgická príjmová ambulancia

Miesto výkonu HNsP Trstená
Lekár lekári chirurgického oddelenia
Sestra sestry chirurgického oddelenia
Telefón 043 / 5307 240

Interná príjmová ambulancia

Miesto výkonu HNsP Trstená
Lekár lekári interného oddelenia
Sestra sestry internej ambulancie
Telefón 043 / 5307 379
 

 

Psychiatrická príjmová ambulancia

Miesto výkonu HNsP Trstená
Lekár lekári psychiatrického oddelenia
Sestra sestry psychiatrického oddelenia
Telefón 043 / 5307 296 

 

 

Propagácia, naši partneri