Voľné pracovné miesta

 • v kategórii lekár
  • na internom oddelení so špecializácoiu vnútorné lekárstvo, vhodné aj pre lekára zaradeného do špecializačného štúdia v odbore vnútorné lekárstvo
  • na psychiatrickom oddelení so špecializácoiu psychiatria, vhodné aj pre lekára zaradeného do špecializačného štúdia v odbore psychiatria
  • na ODCH so špecializácoiu geriatria, vhodné aj pre lekára zaradeného do špecializačného štúdia v odbore geriatria
  • na detskom oddelení so špecializáciou v odbore pediatria
  • na reumatologickej ambulancii so špecializáciou v príslušnom odbore
  • na kardialogickej ambulancii so špecializáciou v príslušnom odbore
  • na urologickej ambulancii so špecializáciou v príslušnom odbore
 • v kategórii iný zdravotnícky pracovník s VŠ vzdelením  
  •  
 • v kategórii stredný zdravotnícky pracovník
  • pôrodná asistentka, gynekologicko pôrodnícke oddelenie
  • sestra na psychiatrické oddelenie, trojzmenná prevádzka
  • sestra na OAIM, trojzmenná prevádzka
  • rádiologický technik
  • dietná sestra • v kategórii nezdravotnícky pracovník

 • výberové konania

 

Naši partneri