Voľné pracovné miesta

 • v kategórii lekár
  • na internom oddelení so špecializácoiu vnútorné lekárstvo, vhodné aj pre lekára zaradeného do špecializačného štúdia v odbore vnútorné lekárstvo
  • na chirurgickom oddelení so špecializácoiu všeobecná chirurgia, vhodné aj pre lekára zaradeného do špecializačného štúdia v odbore všeobecná chirurgia popr. traumatológia
  • na internom oddelení bez špecializácie
  • na psychiatrickom oddelení so špecializácoiu psychiatria
  • na ODCH so špecializácoiu geriatria, vhodné aj pre lekára zaradeného do špecializačného štúdia v odbore geriatria
  • na detskom oddelení so špecializáciou v odbore pediatria
  • na reumatologickej ambulancii so špecializáciou v príslušnom odbore
  • na kardialogickej ambulancii so špecializáciou v príslušnom odbore
  • na urologickej ambulancii so špecializáciou v príslušnom odbore
 • v kategórii iný zdravotnícky pracovník s VŠ vzdelaním  
  •  
 • v kategórii stredný zdravotnícky pracovník
  • pôrodná asistentka, gynekologicko pôrodnícke oddelenie
  • sestra na OAIM, trojzmenná prevádzka
  • fyzioterapeut
  • nutričný terapeut
  • sestra na chirurgický operačný sál trojzmenná prevádzka
  • sestra na interné oddelenie do trojzmennej prevádzky
  • sestra gynekologický operačný sál trojzmenná prevádzka • v kategórii nezdravotnícky pracovník


 • výberové konania

  •   

 

Propagácia, naši partneri