Všeobecná ambulancia pre deti a dorast

Miesto výkonu HNsP Trstená, detský pavilón, prízemie
Lekár MUDr. Ľubomíra Šebová
Sestra Mgr. Monika Dreveňáková
Telefón 043/5307 200
E-mail sebova.lubomira@nsptrstena.sk

 

Prijímanie nových pacientov

Novootvorená ambulancia srdečne víta nových detských pacientov. Poskytujeme základnú zdravotnú starostlivosť, preventívne prehliadky, očkovací program, poradenstvo i nadštandardné služby. Staráme sa o Vaše detičky od 0 do 18 rokov a 364 dní.
Preventívne prehliadky uskutočňujeme podľa odporúčaní MZ SR, a vyšetrovacie-liečebné postupy volíme podľa najnovších vedecko-výskumných odporúčaní slovenských aj medzinárodných štúdií a kliník. Očkovania realizujeme podľa platného očkovacieho kalendára. Zabezpečujeme povinné základné aj voliteľné doplnkové očkovania.

Vybavenie ambulancie uľahčuje, urýchľuje a skvalitňuje liečebno-preventívnu starostlivosť. Spĺňa kritériá MZ SR na základné vybavenie detskej ambulancie a zahŕňa okrem iného aj CRP prístroj, otoskop, pulzný oxymeter, glukomer, inhalátor, dojčenskú váhu, set na infúzne podanie liečiv, optotypy, test na farbocit, testy psychomotorického vývoja. Bezinfekčnosť prostredia sa snažíme dodržiavať používaním germicídnych žiaričov. Čas strávený v našej ambulancii a čakárni spríjemňuje detský kútik, časopisy, knižky.

V našej ambulancii stretnete personál, ktorý sa ku Vám prihovorí s úsmevom, ktorému je prirodzené komunikovať tak s malými pacientmi ako aj s ich zákonnými zástupcami, ktorému sa môžete zdôveriť, ktorý Vám ochotne poradí, pomôže, ukáže. Ku pacientom pristupuje profesionálne, individuálne, zodpovedne. Svoj odborný rast zabezpečuje kontinuálnym vzdelávaním na rôznych školeniach a podujatiach.


Tešíme sa na Vás

Zmluvné poisťovne:
- Všeobecná zdravotná poisťovňa
- Dôvera zdravotná poisťovňa
- Union


Zmluvu poskytujeme pacientom všetkých zdravotných poisťovní aj poistencom EU.
Do poradne, preventívne prehliadky, odbery objednávame na presný čas.
Priamo v ambulancii vyšetrujeme CRP, moč, glykémiu.
Poskytujeme konzultácie a poradenstvo v oblasti zdravia, výživy, životného štýlu, psychohygieny, prípravy na budúce rodičovstvo.

Poskytujeme zdravotnú starostlivosť aj nezazmluvneným pacientom resp. cudzincom za priamu platbu. 

 

Ordinačné hodiny
V rámci vzájomnej spokojnosti prosíme o dodržiavanie ordinačných hodín

  7:00-8:30 8:30-12:30 12:30-13:30 13:30-15:30
Pondelok

odber krvi,
biol. materiálu 

vyšetrenie pacientov  obed  administratíva 
Útorok odber krvi,
biol. materiálu
vyšetrenie pacientov  obed  administratíva,
návštevy pacientov
Streda administratíva, objednávanie pacientov 11:30 - 15:30
Objednaní pacienti
očkovanie, poradne,preventívne prehliadky
Štvrtok  odber krvi,
biol. materiálu
 vyšetrenie pacientov  obed administratíva,
návštevy pacientov
Piatok odber krvi,
biol. materiálu 
 vyšetrenie pacientov
(ordinuje MUDr. Laššák)
 obed administratíva 

 

 

Propagácia, naši partneri