Aktuality

Pozrieť aktuality

Ag testovanie pre verejnosť09.07.2021

HNsP poskytne od 12.07.2021 pre verejnosť testovanie prostredníctvom Ag testov. Testovanie bude prebiehať v priestoroch MOM (mobilného odberového miesta) na parkovisku pred HNsP v pracovných dňoch od 10:00 – 14:00 hod. Cena za vykonanie Ag testu je 9 eur, potvrdenie o výsledku bude možné vystaviť aj ...
čitať viac  ❯

Vakcinačné centrum

Od 1.2.2021 je možné sa objednať na očkovanie proti Covid19 do Vakcinačného centra v HNsP Trstená.
čitať viac  ❯

Usmernenie k návštevám pacientov hospitalizovaných v HNsP

Na základe aktualizovaného usmernenia MZ SR s platnosťou od 15.05.2021, sú povolené návštevy (jedna blízka osoba) hospitalizovaných pacientov v ústavných zdravotných zariadeniach pri dodržaní nasledovných epidemiologických opatrení: musí byť zaočkovaná druhou dávkou vakcíny proti ochoreniu ...
čitať viac  ❯

Sponzorský dar

 V týchto dňoch HNsP Trstená obdržala sponzorský dar – ultrazvukový prístroj v hodnote 50 000,- EUR financovaný spoločnosťou KIA Motors Slovakia s.r.o. Žilina. Ultrazvuk zabezpečil Odbor zdravotníctva Žilinského samosprávneho kraja, nemocnici bol odovzdaný podpredsedom NR SR Ing. Milanom ...
čitať viac  ❯

Poďakovanie detského oddelenia policajnému zboru 04.12.2020

Vyjadrujeme úprimné poďakovanie príslušníkom 5. čaty Motorizovanej jednotky Policajného zboru Nižná, ktorým nie je ľahostajné zdravie detských pacientov ani v tomto náročnom období a darovali detskému oddeleniu infúznu pumpu. Venovaný prístroj, v celkovej hodnote 1584,- EUR, bude slúžiť na r ...
čitať viac  ❯

Rekonštrukcia oddelenia dlhodobo chorých a paliatívneho oddelenia

16.11.2020
čitať viac  ❯

Slávnostné otvorenie Gynekologicko – pôrodníckeho oddelenia

 Dňa 24. 9. 2020 za účasti podpredsedu NR SR Juraja Šeligu, predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej, otca biskupa Jána Kuboša a ďalších hostí zo samosprávy a odbornej gynekologickej obce, sme slávnostne otvorili ukončenú prístavbu a rekonštrukciu jestvujúcich priestorov gy ...
čitať viac  ❯

Sanitné vozidlo RZP 25.09.2020

HNsP Trstená, ako prevádzkovateľ Rýchlej zdravotnej služby, je povinná zabezpečovať nepretržitý chod záchrannej zdravotnej služby. Z dôvodu skvalitnenia poskytovaných služieb zakúpila nové sanitné vozidlo, ktoré bude slúžiť pacientom spádovej oblasti HNsP. ...
čitať viac  ❯

Nový dizajn nemocnice

Pre spríjemnenie prostredia pacientom a zamestnancom postupne realizujeme novú formu označenia jednotlivých oddelení HNsP v záujme zlepšenia orientácie v areáli nemocnice.   ...
čitať viac  ❯

Zákaz návštev na lôžkových oddeleniach

Z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie v súvislosti s COVID 19 sú zakázané návštevy na lôžkových oddeleniach HNsP Trstená od 19.08.2020 do odvolania. MUDr. Marian Tholt riaditeľ ...
čitať viac  ❯

Oznam darcom krvi, koronavírus

Usmernenie pre darcov krvi.
čitať viac  ❯

Poďakovanie

HNsP Trstená ďakuje všetkým ktorí prispeli svojou podporou a spoluprácou k jej rozvoju.
čitať viac  ❯

Propagácia, naši partneri