Aktuality

bodky

12.10.2022 Výberové konanie na pozíciu vedúca sestra psychiatrického oddelenia

Riaditeľ Hornooravskej nemocnice s poliklinikou Trstená vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície :

 

Vedúca sestra psychiatrického   oddelenia 

  • Kvalifikačné predpoklady: ukončené VŠ II st. v odbore ošetrovateľstvo, špecializácia v danom odbore,  manažment v zdravotníctve – vítané.
  • Ďalšie požiadavky:

      riadiace schopnosti a skúsenosti, ovládanie všeobecne záväzných predpisov

prax  v odbore  – 10 rokov .

  • Zoznam požadovaných dokladov:  prihláška do výberového konania, profesijný  životopis,  prehľad o praxi, výpis z RT nie starší ako 3 mesiace, overené kópie dokladov o vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č.18/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov
  • Termín podávania prihlášok:  do 15.11.2022.

Adresa: Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená, ul. Mieru 549/16, personálne oddelenie, Trstená 028 01.

Ďalšie informácie:

Personálne oddelenie HNsP Trstená t.č.043/5307400.

    

Naši partneri