Sanitné vozidlo RZP

pridané: 25.09.2020, kategória: ❮ Aktuality

HNsP Trstená, ako prevádzkovateľ Rýchlej zdravotnej služby, je povinná zabezpečovať nepretržitý chod záchrannej zdravotnej služby. Z dôvodu skvalitnenia poskytovaných služieb zakúpila nové sanitné vozidlo, ktoré bude slúžiť pacientom spádovej oblasti HNsP.

Propagácia, naši partneri