Aktuality - archív

21 produktov celkom

Dar pre ODCH

  Dňa 11.12.2015 zástupca Nadácie COOP Jednota Ing. Ján Bilinský a predsedníčka COOP Jednota Trstená Mgr. A. Betušťáková odovzdali Hornooravskej nemocnici s poliklinikou 2 polohovacie hydraulické lô ...

Najlepšie pôrodnice na Slovensku 14.07.2016

Pôrodnica v HNsP Trstená bola vyhodnotená ako najlepšia vo svojej kategórii v expertnom hodnotení odborných parametrov - získala 1. miesto. V celkovom hodnotení sa umiestnila na 3 mieste.

Spoločné odborné vzdelávanie na poľsko – slovenskom pohraničí

Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená bola vyhodnotená ako úspešný uchádzač na poskytnutie finančného príspevku na projekt, ktorý predložila v rámci strešného projektu „Spoločné odborné v ...

Otvorenie urgentného príjmu

Dňa 18. 09. 2017 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie novovybudovaného oddelenia Urgentného príjmu (UP) v HNsP Trstená. Celkové náklady na vybudovanie pracoviska UP dosiahli výšku 1 353 tis. EUR, z toho 1 317 ...

Zaradenie verejnej lekárne HNsP Trstená do zoznamu výučbových lekární

Trstená 25.5.2017 Slovenská lekárnicka komora zaradila našu verejnú lekáreň HNsP Trstená do zoznamu výučbových lekární. ...

70. výročie HNsP

 18. 05. 2018 si Hornooravská nemocnica s poliklinikou pripomína 70. výročie uvedenia do prevádzky. Vybudovanie nemocnice v Trstenej sa stalo historickým medzníkom v zdravotníckych pomeroch obyvateľov Hor ...

Ambulantná pohotovostná služba od 1.7.2018

Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená bude od 1. júla prevádzkovať ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a taktiež pre deti a dorast.  Pôvodný názov Lekárska služba p ...

Osvedčenie o akreditácii

HNsP Trstená získala z Ministerstva zdravotníctva SR osvedčenie o akreditácii v špecializačnom študijnom odbore všeobecné lekárstvo a pediatria v zdravotníckom povolaní lekár. HNsP Trstená ako akreditovan ...

21 produktov celkom

Propagácia, naši partneri