2 % z Vašich daní

 

Zamestnanci, priatelia a podporovatelia HNsP Trstená majú možnosť darovať 2% podielu zo zaplatenej dane z príjmu za kalendárny rok prostredníctvom Občianskeho združenia Zdravie pre ľudí.
Príspevky sú použité na nákup zdravotníckej techniky pre lôžkové a SVLZ oddelenia HNsP Trstená, čím sa zlepšila dostupnosť a kvalita poskytovaných služieb pre pacientov zo spádovej oblasti našej nemocnice.Uvedenú pomoc vo výške 2% z dane je možné poukázať pre HNsP Trstená cez prijímateľa:

Občianske združenie ZDRAVIE PRE ĽUDÍ
Ul.Mieru 549/16
02813 Trstená
IČO: 37814893

 

Propagácia, naši partneri