O NEMOCNICI

 

Vážené dámy a páni, milí pacienti,

vítame vás na internetovej stránke Hornooravskej nemocnice s poliklinikou Trstená. Na tejto stránke môžete nájsť informácie o našom zdravotníckom zariadení a službách v ňom poskytovaných.

Základným poslaním našej nemocnice je poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti a služieb s ňou súvisiacich, v súlade s najnovšími trendmi diagnostiky a liečby, ktoré budú viesť k prinavráteniu zdravia pacientom. V tomto duchu pristupujeme ku každému pacientovi.

Pacient je najdôležitejšou súčasťou našej práce, ktorú chceme neustále skvalitňovať. Sme preto otvorení námetom, pripomienkam i poďakovaniam z Vašej strany, ktoré k tomuto zámeru prispejú, ktoré pomôžu ovplyvniť kvalitu poskytovaných služieb a tým spokojnosť každého pacienta.

 


Zavolať, napísať nám môžete na:

Tel: +421 (0)43 / 5392 444
Fax: +421 (0)43 / 5392 449
Mail: nsp@nsptrstena.sk

Propagácia, naši partneri