OZ Zdravie pre ľudí

Občianske združenie „Zdravie pre ľudí" Trstená vzniklo v roku 2002.

     Toto združenie je založené na podporu a pomoc pri obstarávaní a modernizácii zdravotníckej prístrojovej techniky a na pomoc pri zavádzaní nových liečebných metód, ktorými chceme prispieť k záchrane a skvalitneniu zdravia a života pacientov Hornooravskej nemocnice a poliklinikou v Trstenej.  Členovia občianskeho združenia pracujú na báze dobrovoľnosti, za svoju činnosť nepoberajú žiadne odmeny.

     Darovaním 2% z dane môžete i vy pomôcť realizovať projekty pre jednotlivé oddelenia. Získané finančné prostriedky používame hlavne na podporu zdravia  pacientov HNsP Trstená,o čom sa môžete presvedčiť na web stránke HNsP Trstená, v časti Zrealizované projekty, kde sú všetky informácie zverejňované.

 

 

Propagácia, naši partneri