Aktuality

Pozrieť aktuality

Koronavírus

V súvislosti s výskytom koronavírusu poskytujeme informačné plagáty k zvýšenej hygiene verejnosti ako preventívne opatrenia.  Znížte riziko nakazenia sa infekciou koronavírusu Chráňte si zdravie pri cestovaní   ...
čitať viac  ❯

Finančný dar od poisťovne Dôvera

Zdravotná poisťovňa Dôvera v snahe podporovať aktivity smerujúce k zlepšeniu podmienok v slovenskom zdravotníctve poskytla grant pre Hornooravskú nemocnicu s poliklinikou Trstená vo výške 10 100,- EUR. Poskytnutý finančný dar je určený na vytvorenie oddychovej zóny pre pacientov interného a chirurg ...
čitať viac  ❯

Poďakovanie detského oddelenia23.10.2019

Detské oddelenie HNsP Trstená veľmi pekne ďakuje Gorilla Gymu a prenajateauta.sk za štedrý sponzorský dar vo forme finančného výťažku z futbalového turnaja neregistrovaných hráčov, ktorý sa uskutočnil dňa 31.8.2019 v Tvrdošíne..... Tento finančný dar naše oddelenie plánuje využiť na obohate ...
čitať viac  ❯

Za otca pri pôrode či epidurál NEPLATÍTE

.
čitať viac  ❯

Nové sanitné vozidlo12.09.2019

Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená v snahe skvalitniť poskytovanú zdravotnú starostlivosť zakúpila nové sanitné vozidlo pre dopravnú zdravotnú službu, ktoré bude slúžiť na prevoz pacientov našej spádovej oblasti. Nákup sanitného vozidla financoval v plnej výške náš zriaďovateľ Ži ...
čitať viac  ❯

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast28.03.2019

V snahe zvyšovať kvalitu a dostupnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti v HNsP Trstená od 1. 4. 2019 otvárame pracovisko všeobecnej ambulancie pre deti a dorast. Ordinujúci lekár MUDr. Ľubomíra Šebová, ordinačné hodiny Po – Pi od 7,00 do 15,30 h, tel.: 043 5307 200 ...
čitať viac  ❯

Ambulantná pohotovostná služba od 1.7.2018

Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená bude od 1. júla prevádzkovať ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a taktiež pre deti a dorast.  Pôvodný názov Lekárska služba prvej pomoci sa na základe novely zákona mení na Ambulantnú pohotovostnú službu (APS). APS ...
čitať viac  ❯

Liga proti rakovine

Tak ako po minulé roky Liga proti rakovine SR z verejnej zbierky 22. ročníka Dňa narcisov 2018 poskytla pre Hornooravskú nemocnicu s poliklinikou Trstená finančný dar vo výške 2 000,- EUR. Tento finančný dar bol použitý na financovanie nákupu 3 ks kresiel na odber krvi, kyslíkový koncentrátor a 3 ks k ...
čitať viac  ❯

70. výročie HNsP

 18. 05. 2018 si Hornooravská nemocnica s poliklinikou pripomína 70. výročie uvedenia do prevádzky. Vybudovanie nemocnice v Trstenej sa stalo historickým medzníkom v zdravotníckych pomeroch obyvateľov Hornej Oravy. Nové zdravotnícke zariadenie dostalo úradný názov Štátna nemocnica v Trstenej. ...
čitať viac  ❯

Otvorenie urgentného príjmu

Dňa 18. 09. 2017 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie novovybudovaného oddelenia Urgentného príjmu (UP) v HNsP Trstená. Celkové náklady na vybudovanie pracoviska UP dosiahli výšku 1 353 tis. EUR, z toho 1 317 tis. EUR prispel zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj a 36 tis. EUR boli vlastné zdroje HNs ...
čitať viac  ❯

Verejná lekáreň

Lekáreň Hornooravskej nemocnice s poliklinikou Trstená.
čitať viac  ❯

Poďakovanie

HNsP Trstená ďakuje všetkým ktorí prispeli svojou podporou a spoluprácou k jej rozvoju.
čitať viac  ❯

Propagácia, naši partneri