Aktuality

Pozrieť aktuality

Oznam

Vážení pacienti. Od 5.12.2017 endokrinologická amulancia - MUDr.Kadlecová pracuje v nových priestoroch. Bola presťahovaná do budovy TARCH na prízemie   / pavilón D vchod D1 -viď. Situačný plán nemocnice /.   ...
čitať viac  ❯

Modernizácia infraštruktúry HNsP Trstená

24.11.2017
čitať viac  ❯

Otvorenie urgentného príjmu

Dňa 18. 09. 2017 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie novovybudovaného oddelenia Urgentného príjmu (UP) v HNsP Trstená. Celkové náklady na vybudovanie pracoviska UP dosiahli výšku 1 353 tis. EUR, z toho 1 317 tis. EUR prispel zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj a 36 tis. EUR boli vlastné zdroje HNs ...
čitať viac  ❯

Zaradenie verejnej lekárne HNsP Trstená do zoznamu výučbových lekární

Trstená 25.5.2017 Slovenská lekárnicka komora zaradila našu verejnú lekáreň HNsP Trstená do zoznamu výučbových lekární. ...
čitať viac  ❯

Certifikát Systému manažérstva kvality STN EN ISO 9001 : 2009

Recertifikačný audit 23.-24.11.2016
čitať viac  ❯

Spoločné odborné vzdelávanie na poľsko – slovenskom pohraničí

Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená bola vyhodnotená ako úspešný uchádzač na poskytnutie finančného príspevku na projekt, ktorý predložila v rámci strešného projektu „Spoločné odborné vzdelávanie na poľsko – slovenskom pohraničí“ Programu cezhraničnej spolupráce Int ...
čitať viac  ❯

Verejná lekáreň

Lekáreň Hornooravskej nemocnice s poliklinikou Trstená.
čitať viac  ❯

Poďakovanie

HNsP Trstená ďakuje všetkým ktorí prispeli svojou podporou a spoluprácou k jej rozvoju.
čitať viac  ❯

Naši partneri