Aktuality

Pozrieť aktuality

Zaradenie verejnej lekárne HNsP Trstená do zoznamu výučbových lekární

Trstená 25.5.2017 Slovenská lekárnicka komora zaradila našu verejnú lekáreň HNsP Trstená do zoznamu výučbových lekární. ...
čitať viac  ❯

Poďakovanie

HNsP Trstená ďakuje všetkým ktorí prispeli svojou podporou a spoluprácou k jej rozvoju.
čitať viac  ❯

Certifikát Systému manažérstva kvality STN EN ISO 9001 : 2009

Recertifikačný audit 23.-24.11.2016
čitať viac  ❯

Spoločné odborné vzdelávanie na poľsko – slovenskom pohraničí

Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená bola vyhodnotená ako úspešný uchádzač na poskytnutie finančného príspevku na projekt, ktorý predložila v rámci strešného projektu „Spoločné odborné vzdelávanie na poľsko – slovenskom pohraničí“ Programu cezhraničnej spolupráce Int ...
čitať viac  ❯

Modernizácia nemocnice

.
čitať viac  ❯

Najlepšie pôrodnice na Slovensku

Pôrodnica v HNsP Trstená bola vyhodnotená ako najlepšia vo svojej kategórii v expertnom hodnotení odborných parametrov - získala 1. miesto. V celkovom hodnotení sa umiestnila na 3 mieste.
čitať viac  ❯

Dar pre HNsP Trstená

Dar pre HNsP Trstená
čitať viac  ❯

Verejná lekáreň

Lekáreň Hornooravskej nemocnice s poliklinikou Trstená.
čitať viac  ❯

Naši partneri