Aktuality

Pozrieť aktuality

Poďakovanie

HNsP Trstená ďakuje všetkým ktorí prispeli svojou podporou a spoluprácou k jej rozvoju.
čitať viac  ❯

Osvedčenie o akreditácii

HNsP Trstená získala z Ministerstva zdravotníctva SR osvedčenie o akreditácii v špecializačnom študijnom odbore všeobecné lekárstvo a pediatria v zdravotníckom povolaní lekár. HNsP Trstená ako akreditované výučbové pracovisko zabezpečuje praktickú zložku ďalšieho vzdelávania lekárov. ...
čitať viac  ❯

Modernizácia nemocnice

.
čitať viac  ❯

Najlepšie pôrodnice na Slovensku

Pôrodnica v HNsP Trstená bola vyhodnotená ako najlepšia vo svojej kategórii v expertnom hodnotení odborných parametrov - získala 1. miesto. V celkovom hodnotení sa umiestnila na 3 mieste.
čitať viac  ❯

Dar pre HNsP Trstená

Dar pre HNsP Trstená
čitať viac  ❯

Verejná lekáreň

Lekáreň Hornooravskej nemocnice s poliklinikou Trstená.
čitať viac  ❯

Naši partneri