Aktuality

Pozrieť aktuality

Oznam pre pacientov HTO

Oznam: 14.11.2017 Z dôvodu rekonštrukcie sociálnych zariadení je obmedzená prevádzka na HTO oddelení a transfuzológii.     - Odber krvi nebude 14.11.2017    - HTO ambulancia nebude ordinovať od 15.11.2017 do odvolania / predpoklad 7-10 dní / Za porozumenie ďakujeme. ...
čitať viac  ❯

Otvorenie urgentného príjmu

Dňa 18. 09. 2017 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie novovybudovaného oddelenia Urgentného príjmu (UP) v HNsP Trstená. Celkové náklady na vybudovanie pracoviska UP dosiahli výšku 1 353 tis. EUR, z toho 1 317 tis. EUR prispel zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj a 36 tis. EUR boli vlastné zdroje HNs ...
čitať viac  ❯

Zaradenie verejnej lekárne HNsP Trstená do zoznamu výučbových lekární

Trstená 25.5.2017 Slovenská lekárnicka komora zaradila našu verejnú lekáreň HNsP Trstená do zoznamu výučbových lekární. ...
čitať viac  ❯

Poďakovanie

HNsP Trstená ďakuje všetkým ktorí prispeli svojou podporou a spoluprácou k jej rozvoju.
čitať viac  ❯

Certifikát Systému manažérstva kvality STN EN ISO 9001 : 2009

Recertifikačný audit 23.-24.11.2016
čitať viac  ❯

Spoločné odborné vzdelávanie na poľsko – slovenskom pohraničí

Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená bola vyhodnotená ako úspešný uchádzač na poskytnutie finančného príspevku na projekt, ktorý predložila v rámci strešného projektu „Spoločné odborné vzdelávanie na poľsko – slovenskom pohraničí“ Programu cezhraničnej spolupráce Int ...
čitať viac  ❯

Modernizácia nemocnice

.
čitať viac  ❯

Najlepšie pôrodnice na Slovensku

Pôrodnica v HNsP Trstená bola vyhodnotená ako najlepšia vo svojej kategórii v expertnom hodnotení odborných parametrov - získala 1. miesto. V celkovom hodnotení sa umiestnila na 3 mieste.
čitať viac  ❯

Dar pre HNsP Trstená

Dar pre HNsP Trstená
čitať viac  ❯

Verejná lekáreň

Lekáreň Hornooravskej nemocnice s poliklinikou Trstená.
čitať viac  ❯

Naši partneri