2 % z Vašich daní

bodky

Zamestnanci, priatelia a podporovatelia HNsP Trstená majú možnosť darovať 2% podielu zo zaplatenej dane z príjmu za kalendárny rok prostredníctvom Občianskeho združenia Zdravie pre ľudí.
Príspevky sú použité na nákup zdravotníckej techniky pre lôžkové a SVLZ oddelenia HNsP Trstená, čím sa zlepšila dostupnosť a kvalita poskytovaných služieb pre pacientov zo spádovej oblasti našej nemocnice.

Uvedenú pomoc vo výške 2% z dane je možné poukázať pre HNsP Trstená cez prijímateľa:
Občianske združenie ZDRAVIE PRE ĽUDÍ
Ul.Mieru 549/16
02813 Trstená
IČO: 37814893

Občianske združenie „Zdravie pre ľudí" Trstená

vzniklo v roku 2002. Toto združenie je založené na podporu a pomoc pri obstarávaní a modernizácii zdravotníckej prístrojovej techniky a na pomoc pri zavádzaní nových liečebných metód, ktorými chceme prispieť k záchrane a skvalitneniu zdravia a života pacientov Hornooravskej nemocnice a poliklinikou v Trstenej.  Členovia občianskeho združenia pracujú na báze dobrovoľnosti, za svoju činnosť nepoberajú žiadne odmeny. Darovaním 2% z dane môžete i vy pomôcť realizovať projekty pre jednotlivé oddelenia. Získané finančné prostriedky používame hlavne na podporu zdravia  pacientov HNsP Trstená,o čom sa môžete presvedčiť na web stránke HNsP Trstená, v časti Zrealizované projekty, kde sú všetky informácie zverejňované.

Zrealizované projekty v HNsP Trstená

Od roku 2011 sme postupne prispeli na zakúpenie:

 •     Transportného pulzného oxymetra pre novorodenecké oddelenie v sume 1400,-€
 •     Špeciálneho zdravotníckého materiálu a náradia pre chirurgické oddelenie v sume 9 950,-€
 •     Nechladenej stolovej centrifúgy Rotina 380 pre OKB v celkovej sume  5259,-€
 •     Lôžka s príslušenstvom pre OAIM v sume 219,- Eur
 •     Infúznej pumpy pre chirurgiu v sume 320,-Eur
 •     Fototerapeutický prístroj pre novorodenecké oddelenie
 •     Laparoskopický prístroj pre gyn.-pôr.oddelenie – splátka
 •     2ks digitálny Holter ekg rekorder pre kardiologickú ambulanciu
 •     1ks PC HP Elite 8100SFF i5-650 pre kardiologickú ambulanciu
 •     1ks LCD monitor Philips 243V pre kardiologickú ambulanciu
 •     1 ks NEURODYN 2ADv, elektroliečebný prístroj pre FRO
 •     1 ks Fyziopress, lymfodrenážny prístroj pre FRO

V uplynulom období naše občianske združenie pomohlo v nemocnici pri zakúpení:

 • EKG Holter Recorder na 24 hodinové sledovanie činnosti srdca u detí
 • Prístroj na skríningové vyšetrenie sluchu novorodencov pomocou otoakustických emisii
 • Diagnostický a terapeutický prístroj na očnú ambulanciu
 • Repasovaný prístroj RTG - MOBILETTE
 • 10 kusov mechanických postelí s príslušenstvom
 • Chirurgické kliešte
 • Monitor s príslušenstvom
 • Stavebné úpravy pri rekonštrukcii priestorov stomatologickej pohotovosti a stomatologickú prístrojovú súpravu
 • Automatický počítačový perimeter pre oftalmologickú ambulanciu
 • Transportný ventilátor pre oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny
 • Ochranné zástery proti RTG žiareniu
 • Inštrumentárium na uhlovo stabilné dláhy pre chirurgické oddelenie a rôzny špeciálny zdravotnícky materiál
 • Harmonický skalpel a prenosný dopler s príslušenstvom pre chirurgické oddelenie
 • Spirometer pre pľúcne oddelenie
 • Rôzny špeciálny zdravotnícky materiál pre novorodenecké oddelenie

Naši partneri

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s anonymným používaním a uchovávaním cookies. Viac informácii

Súhlasím