Aktuality

bodky

23.11.2016 Certifikát Systému manažérstva kvality STN EN ISO 9001 : 2009

Recertifikačný audit 23.-24.11.2016

V našom zariadení sa konal recertifikačný audit 23 -24. 11. 2016 na ktorom sme obhájili Certifikát Systému manažérstva kvality, ktorý vyhovuje požiadavkám normy STN EN ISO 9001 : 2009. Tento certifikát platí do 15.09.2018 pre oblasť pôsobnosti:
Poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ústavnej zdravotnej starostlivosti, lekárenskej starostlivosti prevádzkovaním nemocničnej lekárne na základe povolenia vydaného podľa osobitných predpisov, činnosti dopravnej zdravotnej služby a činnosti záchrannej zdravotnej služby.
 

Naši partneri