Oddelenie paliatívnej starostlivosti

bodky

Zdravotnícke pracoviská

Miesto výkonu HNsP Trstená
Primár MUDr. Dagmar Hritzová
Vedúca sestra PhDr. Mgr. Gabriela Šrámeková
Telefón 043 5307 390
E-mail paliativa@nsptrstena.sk
Návštevné hodiny denne od 14:00 do 17:00 hod
Počet lôžok 17

Oddelenie paliatívnej starostlivosti

Oddelenie paliatívnej starostlivosti poskytuje komplexnú starostlivosť o ťažko chorých pacientov v súlade so štandardami paliatívnej medicíny, ktorým bola ukončená kauzálna liečba ich ochorenia.

Hlavnou indikáciou prijatia do ústavnej starostlivosti je nepriaznivý zdravotný stav pacienta, ktorý vyžaduje kontrolu symptómov progredujúceho nevyliečiteľného ochorenia v jeho predterminálnom alebo terminálnom štádiu. Realizuje sa v prípade, ak túto starostlivosť nie je možné zabezpečiť na iných oddeleniach alebo v domácom prostredí.

V poskytovaní zdravotnej starostlivosti spolupracujeme so všetkými medicínskymi odbormi pri diagnostike, terapii a ošetrovaní pacientov, ako aj s agentúrami domácej ošetrovateľskej služby.

Personál oddelenia v spolupráci so sociálnou sestrou nemocnice je nápomocný aj v riešení sociálnych otázok pacientov.

Pacientov prijímame na doporučenie praktického lekára alebo príslušného ošetrujúceho špecialistu.

Oddelenie má kapacitu sedemnásť  lôžok v dvojlôžkových izbách s vlastným sociálnym zariadením (WC, sprcha), vybavené sú centrálnym prívodom kyslíka, signalizáciou a TV prijímačom.

Návštevné hodiny sú od 14:00 hod. do 17:00 hod. V prípade záujmu a po dohode s primárom alebo ošetrujúcim lekárom sú návštevy možné aj v iných časoch. 

 

 

Naši partneri