Paliatívnej starostlivosti

bodky

Zdravotnícke pracoviská

Miesto výkonu HNsP Trstená
Primár MUDr. Dagmar Hritzová
Vedúca sestra PhDr. Mgr. Gabriela Šrámeková
Telefón 043 / 5307 390
E-mail paliativa@nsptrstena.sk
Návštevné hodiny denne od 14:00 do 17:00 hod
Počet lôžok 17
Oddelenie paliatívnej starostlivosti

Oddelenie paliatívnej starostlivosti

poskytuje komplexnú starostlivosť o ťažko chorých pacientov v súlade so štandardami paliatívnej medicíny, u ktorých bola ukončená kauzálna liečba ich ochorenia.

Hlavnou indikáciou prijatia do ústavnej starostlivosti je nepriaznivý zdravotný stav pacienta, ktorý vyžaduje kontrolu symptómov progredujúceho nevyliečiteľného ochorenia v jeho preterminálnom alebo terminálnom štádiu. Realizuje sa v prípade, ak túto starostlivosť nie je možné zabezpečiť na iných oddeleniach alebo v domácom prostredí.

V poskytovaní zdravotnej starostlivosti spolupracuje so všetkými medicínskymi odbormi pri diagnostike, terapii a ošetrovaní pacientov, ako aj s agentúrami domácej ošetrovateľskej služby.

Personál oddelenia v spolupráci so sociálnou sestrou nemocnice je nápomocný aj v riešení sociálnych otázok pacientov.

Pacientov prijímame na doporučenie praktického lekára alebo príslušného ošetrujúceho špecialistu.

Oddelenie má kapacitu 17 lôžok v 2 posteľových izbách s vlastným sociálnym zariadením (WC, sprcha), vybavené sú centrálnym prívodom kyslíka, signalizáciou a TV prijímačom.

Návštevné hodiny sú od 14,00 do 17,00 hod. , poprípade v iných hodinách, po dohode s primárom oddelenia alebo službu konajúcim lekárom 

Naši partneri