Laboratórne výsledky pre externých lekárov

bodky

Laboratórny systém OpenLims HNsP Trstená zabezpečuje elektronickú komunikáciu s laboratóriami HTO a OKB HNsP Trstená v oblasti spracovania výsledkov biologického materiálu zaslaného do týchto laboratórií. Podmienkou pre zrealizovanie tejto služby je pripojenie na internet. V prípade záujmu o jej využívanie kontaktujte: p. Bača, tel: 043 5307 354

Naši partneri