Pediatrickej nefrológie

bodky

Zdravotnícke pracoviská

Pediatrická nefrologia

Pediatrická nefrologia

Miesto výkonu HNsP Trstená
Lekár    MUDr. Daniela Kubešová
Zdravotnícky asistent Monika Halusková
Telefón    043/5307 264
Ordinačné hodiny  
  utorok 7:00 - 12:30
  štvrtok 7:00 - 12:30

Ambulancia pediatrickej nefrológie

sa zaoberá diagnostikovaním a liečbou ochorení obličiek a močových ciest u deti vo veku od 0 – 19 rokov. V rámci ambulancie sa vyšetrujú batoľatá s vrodenými chybami obličiek a močového systému, deti po prekonaných infektoch obličiek a močového systému, deti s nočným pomočovaním, ako aj deti s akútnymi chorobami obličiek a močových ciest.

Lekár, sestra : vykonávajú odborné pracovné činnosť zdravotnej starostlivosti, ktoré zodpovedajú rozsahu získaného vzdelania.
- Vykonávajú prvotné zhodnotenie zdravotného stavu dieťaťa , ktorú potrebujú na poskytnutie zdravotnej starostlivosti
- Vykonávajú následnú zdravotnú a ošetrovateľskú starostlivosť
- Poskytujú súčinnosť medzi viacerými poskytovateľmi neodkladnej aj následnej zdravotnej starostlivosti

Okrem bežného klinického vyšetrenia lekárom sa ambulancia zameriava na laboratórne vyšetrenia moču a krvi, na sledovanie TK. Neoddeliteľnou súčasťou činností ambulancii v rámci diagnostiky je aj zobrazovacie vyšetrenie pomocou kontrastnej látky.

Naši partneri