Zdravotnícke pracoviská

bodky

Zdravotnícke pracoviská

V odborných oddeleniach s 272 lôžkami, 28 ambulanciách a 3 stacionároch poskytujeme zdravotnú starostlivosť pre cca 64 500 obyvateľov spádovej oblasti, ktorou je  región Hornej Oravy. Psychiatrické oddelenie s CPLDZ a paliatívne oddelenie zabezpečujú zdravotnú starostlivosť aj pre pacientov zo spádovej oblasti Dolnej Oravy. Okrem toho zabezpečujeme služby aj pre mimo regionálnych klientov najmä z radov turistov. Prevádzkujeme tiež záchrannú zdravotnú službu, dopravnú zdravotnú službu, LSPP, nemocničnú a verejnú lekáreň. HNsP Trstená má uzatvorené zmluvne vzťahy so všetkými zdravotnými poisťovňami.

Veríme, že budete s našou starostlivosťou a so všetkými službami spokojní a po ukončení liečby i naďalej zachováte našej nemocnici priazeň.

V priestoroch HNsP Trstená pôsobí 5 privátnych ambulancií: diabetologická, gastroenterologická, urologická,ortopedická (ORTHO – VLKO s.r.o.) a ambulancia centra asistovanej reprodukcie, ktoré sú samostatnými právnymi subjektmi a HNsP Trstená nezodpovedá za ich prevádzku. 

Naši partneri