Chirurgické oddelenie

bodky

Zdravotnícke pracoviská

Miesto výkonu HNsP Trstená
Primár    MUDr. Ján Papan
špecializácia v šp. odboroch: chirurgia, cievna chirurgia
Zástupca primára    MUDr. Vojtech Koleják
Lekári MUDr. Ján Jelenčík
MUDr. Ján Hajaš
MUDr. Rastislav Mika
MUDr. Juraj Haluška
MUDr. Milan Horňák
MUDr. Jozef Mika
MUDr. Maroš Zacharovský
MUDr. Zuzana Štureková
MUDr. Dávid Veselovský
MUDr. Lucia Svitková
Vedúca sestra Mgr. Oľga Nogová
Telefón Primár: 043 5307 221
Vedúca sestra: 043 5307 417
Oddelenie: 043 5307 222
JIS: 043 5307 262
E-mail chirurgia@nsptrstena.sk
Návštevné hodiny denne 14:00 - 16:00
Počet lôžok 41 + 5 JIS

Chirurgické oddelenie

S cieľom zlepšovania kvality zdravotnej starostlivosti neustále rozširujeme paletu operačných výkonov, ako aj počet operácii, ktorý každým rokom rastie.

Okrem všeobecnej chirurgie a chirurgie brucha sa vykonáva v celom rozsahu traumatológia, akútna detská chirurgia, uskutočňuje sa časť rekonštrukčnej chirurgie, cievna chirurgia a iné.

Z klasickej chirurgie je to chirurgia náhlych príhod brušných v celom rozsahu. Ďalej klasická chirurgia žlčníka, žlčových ciest, žalúdka, sleziny, pankreasu, a dutých orgánov. Z onkologických výkonov dominujú operácie na hrubom čreve, žalúdka – paliatívne alebo kuratívne resekcie. V detskej chirurgii operácie hernií (pruh), fimózy, a náhle brušné príhody, úrazy.

V oblasti cievnej chirurgie sú to hl. operácie varixov, akútne cievne výkony – embolektómia a iné. Veľkou skupinou pacientov sú pacienti s úrazmi muskuloskeletálneho systému, preto medzi operačnými výkonmi dominujú traumatologické výkony.

Rozvíjajú sa všetky metódy miniinvazívnej osteosyntézy, artroskopické operácie -  operácia kolena pri poškodení meniskov, operácia predného skríženého väzu kolena, operácia ramena, moderné metódy osteosyntéz – zaistené klincovanie kostí, cervikokapitálne protézy. Artroskopické operácie kolenných kĺbov sa na našom oddelení realizujú od mája 1993. Taktiež operácie v rámci poranení rúk, hlavy a hrudníka. Medzi vykonávané operácie hl. v  obl. kolenného kĺbu patrí aj náhrada skríženého väzu, čo sa všeobecne považuje za vrchol ortopedických výkonov.

Pevné miesto a podmienky na rozvoj má na oddelení miniinvazívna a laparoskopická chirurgia. Laparoskopické operácie robí oddelenie od 16.3. 1993. Jedná sa hlavne o operácie Cholecystectomia (odstránenie žlčníka), Appendectomia (odstránenie slepého čreva), Herniotomia (odstránenie herniového vaku pri prietržiach), ktoré sú v priebehu 23 rokov praxe denným štandardom.

Miniinvazívna chirurgia, je menej radikálna, a patria sem laparoskopické a artroskopické operácie. Výhodou týchto operácii je najmä: menší zásah do organizmu, rýchle hojenie, menej komplikácii, skrátenie doby hospitalizácie.

K oddeleniu patrí aj chirurgická ambulancia, na ktorej sa pracuje nepretržite 24 hodín denne a ambulancia cievnej chirurgie, ktorá pokrýva požiadavky veľkého počtu pacientov s ochoreniami ciev.

Plánované zákroky sú vykonávané priebežne podľa poradia a určeného termínu zvyčajne do jedného mesiaca. Pri zákrokoch, ktoré nie je možné vykonať do troch mesiacov je odporúčané pacientovi zaradenie do zoznamu poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti. Podrobnejšie informácie k zoznamu čakacích listín nájdete na tomto odkaze.

Chirurgické oddelenie prešlo za posledných 15 rokov rozsiahlou rekonštrukciou. Prestavba sociálnych zariadení, úprava niektorých izieb so sociálnym zariadením, prestavba a výbava nadštandardnej izby, prestavba preväzovne, zariadenie pooperačnej izby s moderným monitorovacím zariadením. Rekonštrukcia chirurgickej ambulancie a iné. Prestavba sa dotkla i operačných sál. Operačné sály s príslušenstvom sú jednou z najnáročnejších častí nemocnice. Musia zabezpečiť možnosť aseptického operovania, diagnostiky a liečebných výkonov v nepretržitej prevádzke. Operačné sály sú prístrojovo moderne vybavené (RTG C–rameno, zostava na artorskopické a laparoskopické operácie, harmonický skalpel, inštrumentárium na moderné spôsoby osteosyntézy a iné operácie).

Naši partneri