Chirurgické

bodky

Zdravotnícke pracoviská

Miesto výkonu HNsP Trstená
Primár    MUDr. Ján Papan
Zástupca primára    MUDr. Vojtech Koleják
Vedúca sestra Mgr. Oľga Nogová
Telefón 043 / 5307 222
E-mail chirurgia@nsptrstena.sk
Návštevné hodiny denne 14:00 - 16:00
Počet lôžok 41 + 5 JIS

Chirurgické oddelenie

začína svoju činnosť už v novembri 1947, teda niekoľko mesiacov pred oficiálnym otvorením nemocnice. Prvý operačný výkon bol urobený 26.12.1947 (appendectomia v lokálnej anestéze). Dovtedy boli pacienti z Oravy operovaní v Ružomberku. Chirurgické oddelenie prešlo za posledných 15 rokov rozsiahlou rekonštrukciou. Prestavba sociálnych zariadení, úprava niektorých izieb so sociálnym zariadením, prestavba a výbava nadštandardnej izby, prestavba preväzovne, zariadenie pooperačnej izby s moderným monitorovacím zariadením. Rekonštrukcia chirurgickej ambulancie a iné. Prestavba sa dotkla i operačných sál. Operačné sály s príslušenstvom sú jednou z najnáročnejších častí nemocnice. Musia zabezpečiť možnosť aseptického operovania, diagnostiky a liečebných výkonov v nepretržitej prevádzke. Operačné sály sú prístrojovo moderne vybavené (RTG. C – rameno, zostava na artorskopické a laparoskopické operácie, harmonický skalpel, inštrumentárium na moderné spôsoby osteosyntézy a iné operácie).

V záujme skvalitnenia zdravotnej starostlivosti sa neustále rozširuje sa paleta operačných výkonov, ako aj počet operácii, ktorý každým rokom rastie.

Okrem všeobecnej chirurgie a chirurgie brucha sa vykonáva v celom rozsahu traumatológia, akútna detská chirurgia, uskutočňuje sa časť rekonštrukčnej chirurgie, cievna chirurgia a iné.

Z klasickej chirurgie je to chirurgia náhlych príhod brušných v celom rozsahu. Ďalej klasická chirurgia žlčníka, žlčových ciest, žalúdka, sleziny, pankreasu, a dutých orgánov. Z onkologických výkonov dominujú operácie na hrubom čreve, žalúdka – paliatívne alebo kuratívne resekcie. V detskej chirurgii operácie hernií (pruh), fimózy, a náhle brušné príhody, úrazy.

V oblasti cievnej chirurgie sú to hl. operácie varixov, akútne cievne výkony – embolektómia a iné. Veľkou skupinou pacientov sú pacienti s úrazmi muskuloskeletálneho systému, preto medzi operačnými výkonmi dominujú traumatologické výkony.

Rozvíjajú sa všetky metódy miniinvazívnej osteosyntézy, artroskopické operácie -  operácia kolena pri poškodení meniskov, operácia predného skríženého väzu kolena, operácia ramena, moderné metódy osteosyntéz – zaistené klincovanie kostí, cervikokapitálne protézy. Artroskopické operácie kolenných kĺbov sa na našom oddelní realizujú od mája 1993. Taktiež operácie v rámci poranení rúk, hlavy a hrudníka. Medzi vykonávané operácie hl. v  obl. kolenného kĺbu patrí aj náhrada skríženého väzu, čo sa všeobecne považuje za vrchol ortopedických výkonov.

Pevné miesto a podmienky na rozvoj má na oddelení miniinvazívna a laparoskopická chirurgia. Laparoskopické operácie robí oddelenie od 16.3. 1993. Jedná sa hlavne o operácie Cholecystectomia (odstránenie žlčník), Appendectomia (odstránenie slepého čreva), Herniotomia (odstránenie herniového vaku pri prietržiach), ktoré sú v priebehu 23 rokov praxe denným štandardom.

Miniinvazívna chirurgia, je menej radikálna, a patria sem  laparoskopické a artroskopické operácie. Výhodou týchto operácii je najmä: menší zásah do organizmu, rýchle hojenie, menej komplikácii, skrátenie doby hospitalizácie.

Naši partneri