Všeobecná ambulancia pre deti a dorast

bodky

Zdravotnícke pracoviská

Miesto výkonu HNsP Trstená, detský pavilón, prízemie
Lekár MUDr. Miloš Laššák
Sestra Mgr. Monika Dreveňáková
Telefón 043/5307 200
Ordinačné hodiny pondelok  7:00 - 15:30
utorok       7:00 - 16:00
streda       7:00 - 15:00
štvrtok      7:00 - 15:30
piatok       7:00 - 15:30
   

 

Prijímanie nových pacientov

Detská ambulancia srdečne víta nových detských pacientov. Poskytujeme základnú zdravotnú starostlivosť, preventívne prehliadky, očkovací program, poradenstvo i nadštandardné služby. Staráme sa o Vaše detičky od 0 do 18 rokov a 364 dní.
Preventívne prehliadky uskutočňujeme podľa odporúčaní MZ SR, a vyšetrovacie-liečebné postupy volíme podľa najnovších vedecko-výskumných odporúčaní slovenských aj medzinárodných štúdií a kliník. Očkovania realizujeme podľa platného očkovacieho kalendára. Zabezpečujeme povinné základné aj voliteľné doplnkové očkovania.
Vybavenie ambulancie uľahčuje, urýchľuje a skvalitňuje liečebno-preventívnu starostlivosť. Spĺňa kritériá MZ SR na základné vybavenie detskej ambulancie a zahŕňa okrem iného aj CRP prístroj, otoskop, pulzný oxymeter, glukomer, inhalátor, dojčenskú váhu, set na infúzne podanie liečiv, optotypy, test na farbocit, testy psychomotorického vývoja. Bezinfekčnosť prostredia sa snažíme dodržiavať používaním germicídnych žiaričov. Čas strávený v našej ambulancii a čakárni spríjemňuje detský kútik, časopisy, knižky.
V našej ambulancii stretnete personál, ktorý sa ku Vám prihovorí s úsmevom, ktorému je prirodzené komunikovať tak s malými pacientmi ako aj s ich zákonnými zástupcami, ktorému sa môžete zdôveriť, ktorý Vám ochotne poradí, pomôže, ukáže. Ku pacientom pristupuje profesionálne, individuálne, zodpovedne. Svoj odborný rast zabezpečuje kontinuálnym vzdelávaním na rôznych školeniach a podujatiach.

Tešíme sa na Vás

Naši partneri