RZP a DZS

bodky

Zdravotnícke pracoviská

Ambulancia Rýchlej zdravotnej pomoci (RZP)

Ambulancia Rýchlej zdravotnej pomoci (RZP)

v systéme poskytovania liečebno preventívnej starostlivosti zabezpečuje poskytovanie prednemocničnej starostlivosti osobám v kritickom stave, tiesni, a pri mimoriadnej udalosti, ktorá sa môže vyskytnúť ako dôsledok havárií, živelnej pohromy a pod.

Poskytujeme tiež zdravotnícke zabezpečenie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí plne vybaveným sanitným vozidlom a posádkou so záchranárom.
HNsP Trstená spolupracuje so SČK v oblasti vzdelávania verejnosti na rôznych programoch určených od najmenších detí až po seniorov.

Odborný zástupca: MUDr. Jaroslav Kubeš

Tel:

112 – centrálny dispečing
155 – dispečing rýchlej lekárskej a zdravotnej pomoci
Služba je zabezpečovaná nepretržite.

Dopravná zdravotná služba (DZS)

Dopravná zdravotná služba (DZS)

zabezpečuje:

prepravu pacientov do zdravotníckych zariadení a ich odvoz na území celej republiky
prepravu pacientov z bydliska na odborné vyšetrenie a späť
prepravu pacientov na hospitalizáciu, dialýzu a pod.
prepravu imobilných pacientov
preprav biologického materiálu, liečiv, transfúznych prípravkov

Prevoz pacientov dopravnou zdravotnou službou sa zabezpečuje prostredníctvom dispečingu.

Na prevoz dopravnou zdravotnou službou potrebujete vypísaný príkaz – vypisuje ho Váš ošetrujúci lekár.

Dispečing DZS:
Tel: 043 5307 211
Pracovná doba 6:00 - 22:00

Prosíme pacientov, ktorí potrebujú prepravu sanitkou, aby žiadanky nosili v pracovný deň do 13:00, v prípade víkendu priniesť žiadanku maximálne v piatok do 13:00.

V prípade nejasností sa môžete informovať na DZS denne od 6:00 - 22:00.
Tel: 043 5307 211 

Naši partneri