RZP a DZS

Ambulancia Rýchlej zdravotnej pomoci (RZP) v systéme poskytovania liečebno preventívnej starostlivosti zabezpečuje poskytovanie prednemocničnej starostlivosti osobám v kritickom stave, tiesni, a pri mimoriadnej udalosti, ktorá sa môže vyskytnúť ako dôsledok havárií, živelnej pohromy a pod.

Poskytujeme tiež zdravotnícke zabezpečenie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí plne vybaveným sanitným vozidlom a posádkou so záchranárom.
HNsP Trstená spolupracuje so SČK v oblasti vzdelávania verejnosti na rôznych programoch určených od najmenších detí až po seniorov.

Odborný zástupca: MUDr. Božena Horanová
Tel: 112 – centrálny dispečing
155 – dispečing rýchlej lekárskej a zdravotnej pomoci
Služba je zabezpečovaná nepretržite.

 

Dopravná zdravotná služba (DZS) zabezpečuje:

prepravu pacientov do zdravotníckych zariadení a ich odvoz na území celej republiky
prepravu pacientov z bydliska na odborné vyšetrenie a späť
prepravu pacientov na hospitalizáciu, dialýzu a pod.
prepravu imobilných pacientov
preprav biologického materiálu, liečiv, transfúznych prípravkov
Prevoz pacientov dopravnou zdravotnou službou sa zabezpečuje prostredníctvom dispečingu.

Na prevoz dopravnou zdravotnou službou potrebujete vypísaný príkaz – vypisuje ho Váš ošetrujúci lekár.

Dispečing DZS:
Tel: 043/5307211
Pracovná doba 6:00 -22:00


Prosíme pacientov, ktorí potrebujú prepravu sanitkou, aby žiadanky nosili v pracovný deň do 13:00, v prípade víkendu priniesť žiadanku maximálne v piatok do 13:00.

V prípade nejasností sa môžete informovať na DZS denne od 6:00-22:00 tel: 043/5307211


 

Propagácia, naši partneri