O nemocnici

bodky
Vážené dámy a páni, milí pacienti,

Vážené dámy a páni, milí pacienti,

vítame vás na internetovej stránke Hornooravskej nemocnice s poliklinikou Trstená. Na tejto stránke môžete nájsť informácie o našom zdravotníckom zariadení a službách v ňom poskytovaných.

Základným poslaním našej nemocnice je poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti a služieb s ňou súvisiacich, v súlade s najnovšími trendmi diagnostiky a liečby, ktoré budú viesť k prinavráteniu zdravia pacientom. V tomto duchu pristupujeme ku každému pacientovi.

Pacient je najdôležitejšou súčasťou našej práce, ktorú chceme neustále skvalitňovať. Sme preto otvorení námetom, pripomienkam i poďakovaniam z Vašej strany, ktoré k tomuto zámeru prispejú, ktoré pomôžu ovplyvniť kvalitu poskytovaných služieb a tým spokojnosť každého pacienta.

Situačný plán nemocnice

Naše kontakty

Nemocnica

Tel.: +421(0)43 / 5392 444
HotLine.: +421(0)43 / 5307 211
Fax: +421(0)43 / 5392 449

e-mail: nsp@nsptrstena.sk

Sekretariát riaditeľa:

tel: 043 5307 284
fax: 043 5392 449
e-mail: karetkova.darina@nsptrstena.sk

Telefónny zoznam

Naši partneri