Rádiodiagnostické a CT pracovisko (RDG a CT)

bodky

Zdravotnícke pracoviská

Miesto výkonu HNsP Trstená
Primár MUDr. Dagmara Migrová
Zástupca primára MUDr. Ján Štrba
Vedúci laborant Daniela Kelušiaková
Telefón  
RDG 043 / 5307 384
Mamografia 043 / 5307 229
CT 043 / 5307 305
Sono 043 / 5307 370
Email rdg@nsptrstena.sk

Na našom oddelení sa vykonáva široké spektrum  diagnostických a intervenčných výkonov s využitím najnovších metód diagnostického zobrazovania. Rádiologické oddelenie je vybavené modernou diagnostickou a z veľkej časti digitalizovanou technikou, ktorá do značnej miery znižuje riziko žiarenia a umožňuje počítačový prenos ako i počítačovú archiváciu obrazov (systém PACS).

Skiagrafia ( konvenčná skiagrafia ):

Základná zobrazovacia technika, ktorá využíva rozdielnu absorpciu röntgenového žiarenia tkanivami ľudského tela.  Zo získaného obrazu je možné hodnotiť stavbu vyšetrovaného orgánu a jeho prípadné patologické stavy.
Vyšetrenie sa vykonáva na stacionárnych a prenosných RTG prístrojoch, kde prechádza röntgenové žiarenie telom pacienta a jeho zoslabený lúč dopadá na zobrazovacie médium.
Na našom pracovisku využívame najnovšie metódy snímkovania – ide o  priamu digitalizáciu, pričom sa už odbúrava používanie filmov, čo zdokonaľuje archiváciu jednotlivých snímok a zároveň tiež spoluprácu s inými pracoviskami na celom Slovensku. Obrazová dokumentácia je zasielaná na jednotlivé oddelenia a ambulancie v rámci nemocnice okamžite ( systémom PACS ) a jednotlivým špecialistom na CD nosičoch.
Príprava pacienta: U bežného snímkovania nie je väčšinou nutná žiadna príprava.
Objednávanie: Vyšetrenie sa vykonáva bez nutnosti objednávania.

CT vyšetrenie:

Počítačová tomografia (Computed tomography – CT) je špeciálna vyšetrovacia metóda, ktorá využíva RTG žiarenie a umožňuje podrobné zobrazenie jednotlivých častí tela v tenkých vrstvách.  Používa sa pri diagnostike ochorení, ale aj pri realizácii niektorých špeciálnych liečebných výkonov (periradikulárna terapia – obstreky nervových koreňov, odber tkaniva – biopsia, drenáže...).
CT vyšetrenie je veľmi vhodné pre detailné posúdenie orgánov dutiny brušnej i hrudnej, skeletu celého tela, krku, panvy, zobrazenie mozgu aj tvárovej časti hlavy.  Vyšetrenie sa väčšinou vykonáva s podaním kontrastnej látky priamo do žily. V prípade vyšetrovania orgánov dutiny brušnej sa kontrastná látka pije po malých dúškoch  1 – 2 hodiny pred samotným vyšetrením.

Poskytované vyšetrenia:

 • vyšetrenie mozgu, prínosových dutín (PND), očníc, tvárovej časti hlavy, krku, hrudníka, brucha a panvy, krčnej, hrudnej a driekovej chrbtice aj skeletu končatín,
 • CT virtuálna kolonoskopia / CT kolonografia (vyšetrenie hrubého čreva s využitím špeciálneho softvéru na spracovanie a zobrazenie vnútorného povrchu čriev, detailné posúdenie črevnej steny, zhodnotenie uzlín a zároveň okolitých a vzdialených orgánov )
 • Zobrazenie tenkého a hrubého čreva  ( vyšetrenie hrubého čreva so zobrazením črevného lúmen, črevnej steny a zhodnotenie celej brušnej dutiny po príprave pacienta, ktorý pije vodný roztok kontrastnej látky )
 • angiografia – zobrazovanie ciev ( špeciálne rekonštrukcie cievného systému celého tela, cievné zásobenia tumoróznych más a patologických procesov...)
 • intervencie – punkcie, biopsie, obstreky, fistulografie ( aplikácia kontrastnej látky do patologicky vytvorenej dutiny )

Príprava pacienta:

Vyšetrenia bez podania kontrastnej látky ( natívne CT – napr.  CT skeletu ) nie je príprava nutná.
Vyšetrenia s potrebou vnútrožilového podania jódovej kontrastnej látky, pacient prichádza nalačno (minimálne 5 hodín pred CT vyšetrením nejesť, zároveň je potrebné prijímať dostatočný objem tekutín, ale len nesladený čaj a čistú vodu ).
Pre vyšetrenie väčšiny orgánov je potrebné podať kontrastnú látku do žily. Po podaní kontrastnej látky môže byť pocit tepla v celom tele, nutkanie na močenie či pachuť v ústach. Tieto pocity však veľmi rýchlo odznejú. Celé vyšetrenie bežne trvá niekoľko minút.
Pokiaľ ste v minulosti mali nežiaducu reakciu na podanie kontrastnej látky, informujte o tom lekára, ktorý Vás na CT vyšetrenie odosiela. Ten by mal s personálom CT pracoviska dopredu dohodnúť špeciálnu prípravu, aby sa predišlo nežiaducim účinkom.
Pred zahájením CT vyšetrenia brucha a panvy vypije pacient v priebehu cca 1 -2 hodín postupne (nie naraz!) 1 – 1,5 litra kontrastnej látky zriedenej s vodou (dôvodom je naplnenie tráviacej trubice, ktorú je tak možné následne podrobne zobraziť).

Príprava pacienta pred CT vyšetrením brucha a panvy

Príprava pacienta pred CT kolonoskopickým vyšetrením a vyšetrením tenkého či hrubého čreva

U pacientov s alergiami a rizikovými ochoreniami je nutná špeciálna príprava

Objednávanie: Na vyšetrenie je nutné sa objednať osobne alebo na uvedenom telefónnom čísle 043 / 5307 305 . Pacient si k CT vyšetreniu vždy prinesie celú zdravotnú dokumentáciu ( kartu !).

Žiadanka na CT vyšetrenie pre lekára 

Sonografia (SONO / USG):

Ultrazvukové  vyšetrenie je neinvazívna vyšetrovacia metóda. Slúži na vyšetrovanie orgánov dutiny brušnej, ciev, krku a mäkkých tkanív a niektorých patologických stavov dutiny hrudnej.

Poskytované vyšetrenia:

 • sonografia brucha a panvy
 • sonografia krku – lymfatických uzlín, štítnej žľazy, slinných žliaz
 • sonografia prsníkov
 • sonografia mäkkých tkanív – svalov, šliach, kĺbnych štruktúr...
 • sonografia tepien a žíl – zobrazenie steny ciev, lúmen, patologických zúžení, prietokov, doppler zobrazenia, spektrálne záznamy a hemodynamické pomery
 • miniinvazívne vyšetrenia – punkcie, biopsie, príp.drenáže pod kontrolou ultrazvuku

Príprava pacienta:
Pri plánovanom vyšetrení brucha a panvy je nutné, aby bol pacient nalačno, dva dni pred vyšetrením sa odporúča bezzbytková  strava a obmedzenie príjmu potravín, ktoré majú za následok nafukovanie. Ostatné vyšetrenia nevyžadujú špeciálnu prípravu.

Objednávanie: Na vyšetrenie je nutné sa objednať  osobne, na hore uvedenom telefónnom čísle alebo cez internet

Objednanie na sonografické vyšetrenie

Objednanie na sonografické vyšetrenie prsníkov

Mamografia

Mamografia je rádiodiagnostické vyšetrenie slúžiace na preventívne a diagnostické zobrazovanie prsníkov.

U tehotných a dojčiacich žien sa preventívne mamografické vyšetrenie nevykonáva!

Mamografia nie je základnou diagnostickou metódou u žien do 40. roku ( tu je prioritou ultrazvukové vyšetrenie).

Poskytované vyšetrenia:

 • základné mamografické snímky, špeciálne a detailné projekcie
 • na mamografiu nadväzujúce ultrazvukové vyšetrenie prsných žliaz
 • lokalizácia nehmatných lézií

Príprava pacienta: Pred vyšetrením nie je nutná žiadna príprava.

Objednávanie:  Na vyšetrenie je nutné sa objednať na hore uvedenom telefónnom čísle alebo cez internet.

Objednávanie na mamografické vyšetrenie

Naši partneri