Psychiatrické a CPLDZ

bodky

Zdravotnícke pracoviská

Miesto výkonu HNsP Trstená
Primár MUDr. Andrea Vajduliaková
Zástupca primára MUDr. Milan Spitka
Vedúca sestra Mgr. Erika Hewová
Telefón 043 / 5307 292
043 / 5307 295
E-mail psychiatria@nsptrstena.sk
Návštevné hodiny denne 14:00 - 16:30
Deťom do 8 rokov sú návštevy na oddelení zakázané
Počet lôžok 40
Psychiatrické oddelenie

Psychiatrické oddelenie

HNsP Trstená je oddelenie pre dospelých poskytujúce diagnostiku a liečbu celého spektra psychických a psychosomatických ochorení. Súčasťou oddelenia je aj oddelenie pre liečbu alkoholizmu a iných toxikománií.

  • Pozostáva zo 40 lôžok, ktoré sú členené podľa diagnostických skupín a charakteru ochorenia na lôžka akútne a sanatórne. Liečebný proces realizujeme s vyváženou aplikáciou biologických, psychoterapeutických a psychosociálnych postupov. Pacienti sú postupne zaradení do denného programu oddelenia v rámci ktorého sa zúčastňujú psychoterapie (individuálnej, skupinovej), ergoterapie, muzikoterapie, arteterapie, relaxácie pod vedením terapeutického týmu. 
  • Oddelenie pre liečbu alkoholizmu a iných toxikománii má vyčlenených 11 lôžok /6 mužských a 5 ženských/, pozostáva zo špecializovaného režimu oddelenia. Liečba trvá 10 týždňov. V prípade záujmu je potrebné realizovať psychiatrické vyšetrenie u svojho amb. psychiatra, ktorý liečbu doporučí. Termín nástupu je stanovený na základe poradovníka, ev. po schválení poisťovňou.
  • Súčasťou oddelenia je príjmová psychiatrická ambulancia a ambulancia detskej psychiatrie.
  • Klinický psychológ, ktorý poskytuje služby pre potreby psychiatrického oddelenia formou psychodiagnostiky, psychoterapie, psychologické poradenstvo pre hospitalizovaných pacientov.

Personál:

primár, lekári, klinický psychológ, sociálna sestra, zdravotné sestry, zdravotnícky asistent, sanitárky a pomocný personál.

Návštevy:

Denne od 14,00 do 16,30 hod. Deťom do 8 rokov sú návštevy na oddelení zakázané.

Informácie pre pacienta a príbuzných 

Naši partneri