Ambulantná pohotovosť

bodky

Zdravotnícke pracoviská

APS pre dospelých

Miesto výkonu     HNsP Trstená, nové priestory v budove urgentného príjmu

Telefón                

043/5307 258

043/5307 211

Ordinačné hodiny:

Pracovné dni                     16:00-22:00

Dni pracovného pokoja     7:00 -22:00

APS pre deti a dorast

Miesto výkonu HNsP Trstená, v  budove detského oddelenia

Telefón

043/5307 422

Ordinačné hodiny:

Pracovné dni                    16:00 - 22:00

Dni pracovného pokoja     7:00 - 22:00 

LSPP stomatologická

Miesto výkonu          HNsP Trstená

Telefón

043/5307 263

Ordinačné hodiny:

Dni pracovného pokoja  8:00 - 12:00

 

Rozpis pohotovostných služieb v Žilinskom kraji

Naši partneri