Ambulantná pohotovosť

bodky

Zdravotnícke pracoviská

APS pre dospelých

Miesto výkonu: HNsP Trstená, v priestoroch vedľa vrátnice HNsP

Telefón:                

043 5307 425

043 5307 211

Ordinačné hodiny:

Pracovné dni                     16:00 - 22:00

Dni pracovného pokoja      7:00 - 22:00

APS pre deti a dorast

Miesto výkonu: HNsP Trstená, v  budove detského oddelenia

Telefón:

043 5307 422

Ordinačné hodiny:

Pracovné dni                    16:00 - 22:00

Dni pracovného pokoja     7:00 - 22:00 

LSPP stomatologická

Miesto výkonu: HNsP Trstená

Telefón:

043 5307 263

Ordinačné hodiny:

Dni pracovného pokoja  8:00 - 12:00

 

Rozpis pohotovostných služieb v Žilinskom kraji

Naši partneri