Základné informácie

bodky

Pri návšteve nášho zdravotníckeho zariadenia je možné parkovať v areáli nemocnice len na vyhradených parkovacích miestach označených písmenom "P" počas nevyhnutného času potrebného na vystúpenie, resp. nastúpenie pacienta do vozidla, max. 20 minút, s výnimkou imobilných pacientov, ktorí majú povolenie parkovať po dobu počas poskytnutia zdravotnej starostlivosti. Všetkým návštevníkom je k dispozícii platené parkovisko pred nemocnicou, ktorého správcom je mestský úrad.

Pri návšteve ambulancie si nezabudnite priniesť:

 • občiansky preukaz
 • preukaz poistenca
 • zdravotnú dokumentáciu a doporučenie k odbornému vyšetreniu

K hospitalizácii je potrebné si priniesť:

 • občiansky preukaz
 • preukaz poistenca
 • zdravotnú dokumentáciu (predoperačné vyšetrenia, lekárske nálezy) a doporučenie k hospitalizácii
 • röntgenové snímky z posledného vyšetrenia pred hospitalizáciou
 • doklad o pracovnej neschopnosti, ak bol vystavený

Počas hospitalizácie budete potrebovať:

 • hygienické potreby a uterák
 • pyžamo, osobnú bielizeň
 • župan
 • prezuvky
 • dlhodobo užívané lieky a zdravotnícke pomôcky

Ak to nie je nevyhnutné, do nemocnice si neberte:

 • cenné predmety, šperky, zlato
 • vkladné knižky
 • veľkú finančnú čiastku
 • deťom nedávajte počítače, mobilné telefóny, multimediálne prehrávače

Pobyt v nemocnici:

V prípade, ak budete mať u seba cennosti alebo väčšiu finančnú čiastku, odporúčame dať si cennosti uschovať do trezoru. O úschove Vám bude vystavený písomný doklad, na základe ktorého Vám budú cenné predmety a finančný obnos vydané pri prepustení z nemocnice. Ak si cenné veci ponecháte u seba, nemocnica nezodpovedá za poškodenie, stratu alebo odcudzenie.

Pre chod jednotlivých oddelení je dôležitý určitý časový režim a domáci poriadok oddelenia, s ktorým Vás zoznámi sestra. V prípade, ak sa potrebujete vzdialiť z oddelenia, informujte sestru, kde odchádzate. Prosíme Vás, aby ste neodchádzali mimo areálu nemocnice.

Na určitých oddeleniach Vám môžeme poskytnúť nadštandardné vybavenie izieb. Ide o jednolôžkové izby so sociálnym zariadením alebo bez neho, kde sa nachádza chladnička, televízor, rýchlovarná kanvica. V prípade plánovanej hospitalizácie si môžete nadštandardnú izbu rezervovať na príslušnom oddelení. Využitie nadštandardnej izby je spoplatnené. Prehľad o cenách nadštandardných izieb a ostatných nadštandardných službách sa nachádza v cenníku.

Pokiaľ užívate pravidelne lieky, nezabudnite si ich vziať do nemocnice s aktuálnym rozpisom. Váš ošetrujúci lekár ich zaradí do spektra liekov, ktoré Vám bude podávať sestra počas hospitalizácie. Prosíme Vás, neužívajte lieky počas pobytu v nemocnici, o ktorých nevie Váš ošetrujúci lekár.

Návštevné hodiny:

Návštevy k pacientom na oddeleniach sú možné v čase od 14:00 – 17:00 hod.
V prípade záujmu a po dohode s primárom alebo ošetrujúcim lekárom sú návštevy možné aj v iných časoch. 
Na niektorých oddeleniach sa môže čas návštevných hodín odlišovať od štandardne vyššie uvedeného času, z dôvodu špecifík a prevádzkových potrieb jednotlivých oddelení a sú zverejnené v záložke pri jednotlivých oddeleniach.

V celom areáli, budovách a na pozemku nemocnice platí prísny zákaz fajčiť!

Naši partneri