Základné informácie

bodky

Pri návšteve nášho zdravotníckeho zariadenia je možné parkovať v areáli nemocnice len na vyhradených parkovacích miestach označených písmenom "P" počas nevyhnutného času potrebného na vystúpenie, resp. nastúpenie pacienta do vozidla, max. 20 minút, s výnimkou imobilných pacientov, ktorí majú povolenie parkovať po dobu počas poskytnutia zdravotnej starostlivosti.

Pri návšteve ambulancie si nezabudnite priniesť:

 •     občiansky preukaz
 •     preukaz poistenca
 •     zdravotnú dokumentáciu a doporučenie k odbornému vyšetreniu

K hospitalizácii je potrebné si priniesť:

 • občiansky preukaz
 • preukaz poistenca
 • zdravotnú dokumentáciu (predoperačné vyšetrenia, lekárske nálezy) a doporučenie k hospitalizácii
 • röntgenové snímky z posledného vyšetrenia pred hospitalizáciou
 • doklad o pracovnej neschopnosti, ak bol vystavený

Ak to nie je nevyhnutné, do nemocnice si neberte:

 • cenné predmety, šperky, zlato
 • vkladné knižky
 • veľkú finančnú čiastku
 • deťom nedávať počítače, mobilné telefóny, multimediálne prehrávače

V prípade, ak budete mať u seba cennosti alebo väčšiu finančnú čiastku, odporúčame dať si cennosti uschovať do trezoru. O úschove Vám bude vystavený písomný doklad, na základe ktorého Vám budú cenné predmety a finančný obnos vydané pri prepustení z nemocnice. Ak si cenné veci ponecháte u seba, nemocnica nezodpovedá za poškodenie, stratu alebo odcudzenie.

Pre chod jednotlivých oddelení je dôležitý určitý časový režim a domáci poriadok oddelenia, s ktorým Vás zoznámi sestra. V prípade, ak sa potrebujete vzdialiť z oddelenia, informujte sestru, kde odchádzate. Prosíme Vás, aby ste neodchádzali mimo areálu nemocnice.

Návštevy k pacientom na oddeleniach sú možné počas návštevných hodín. Na všetkých lôžkových oddeleniach sú denne 14:00 – 17:00 hod.
V prípade záujmu a po dohode s ošetrujúcim lekárom sú možné aj v inom čase.
Informácie o návštevných hodinách sú na jednotlivých oddeleniach. Výnimku povoľuje primár oddelenia alebo službukonajúci lekár.

Na určitých oddeleniach Vám môžeme poskytnúť nadštandardné vybavenie izieb – ide o jednolôžkové izby so sociálnym zariadením alebo bez neho, kde sa nachádza chladnička, televízor, rýchlovarná kanvica. V prípade plánovanej hospitalizácie si môžete nadštandardnú izbu rezervovať na príslušnom oddelení. Využitie nadštandardnej izby je spoplatnené. Prehľad o cenách nadštandardných izieb a ostatných nadštandardných službách .

V celom areáli, budovách a na pozemku nemocnice platí prísny zákaz fajčiť!

Naši partneri