Neonatologické

bodky

Zdravotnícke pracoviská

Miesto výkonu HNsP Trstená
Primár  
Telefón 043 5307 202
E-mail  
Zástupca primára MUDr. Pavol Babušík
Vedúca sestra Mgr. Jana Gustiňáková
Telefón 043 5307 242
E-mail novorodenecke@nsptrstena.sk
Návštevné hodiny denne 15:00 - 17:00
Počet lôžok 22

Drahé mamičky,

je pre nás česť zdieľať s Vami prvé dni po narodení vášho bábätka. Sme veľmi radi, že ste si vybrali práve naše oddelenie. Sme tu pre Vás! Nebojte sa nás pýtať. Vaša spokojnosť a zdravie Vašich bábätiek je pre nás prioritou.
Naše novorodenecké oddelenie HNsP Trstená má kapacitu 22 lôžok, na ktorých poskytuje starostlivosť všetkým novorodencom do 28. dňa veku života na základe najnovších poznatkov medicíny založenej na dôkazoch (EBM) a ošetrovateľstva – staráme sa o základnú starostlivosť u novorodencov fyziologických a poskytujeme tiež starostlivosť novorodencom, ktorí majú istý zdravotný problém.

Naše oddelenie je vybavené dostatočným množstvom apnoe monitorov, sledujú sa nimi ako patologickí tak aj fyziologickí novorodenci.

Mamičky sú o stave dieťatka informované každý pracovný deň lekármi oddelenia. A tiež sú informované vždy pred prepustením. Pri starostlivosti o patologických novorodencov v inkubátore ponúkame možnosť navštíviť dieťatko oteckom priamo na oddelení. Zo zákona o ochrane osobných údajov informácie o zdravotnom stave bábätiek poskytujeme len rodičom a pri osobnom kontakte, nie telefonicky.

Starostlivosť o fyziologických novorodencov /tí novorodenci, u ktorých prebieha popôrodné obdobie bez problémov/
Starostlivosť zahŕňa každodenné vyšetrenie dieťaťa lekárom a zhodnotenie dojčenia a prospievania.
Na ošetrenie zdravého novorodenca si prosím doneste so sebou 30 kusov jednorazových plienok

Ako sa staráme o bábätka, ktoré majú zdravotné problémy?
Týka sa to novorodencov s hmotnosťou pod 2500 g a narodených menej ako v 37.týždni tehotenstva, novorodencov s poruchami vitálnych funkcií, s vrodenými vývojovými chybami, perinatálnou infekciou.

Naša starostlivosť zahŕňa:

 • ošetrenie novorodenca, stanovenie miery poškodenia zdravotného stavu a rozhodnutie o preklade na vyššie pracovisko
 • resuscitácia
 • podporná ventilácia nCPAP, Vapotherm
 • liečba kyslíkom
 • monitorovanie a liečba menej závažných porúch vitálnych funkcií alebo vnútorného prostredia
 • sledovanie laboratórnych parametrov pri vývine patologickej žltačky pri Rh, ABO inkompatibilite
 • liečba pomocou fototerapie, infúzna hydratácia
 • liečba novorodeneckých infekcií pri stabilných vitálnych funkciách nevyžadujúcich UPV
 • parenterálna výživa, enterálna výživa sondou, podávanie krvných derivátov (plazma, erymasa) diferenciálna diagnostika vrodených vývojových chýb všetkých orgánov a zabezpečenie transportu na ďalšiu liečbu na príslušnom vyššom pracovisku
  Úzko spolupracujeme s Perinatologickým centrom Neonatologickou klinikou UN v Martine. V prípade nutnosti sú novorodenci po stabilizácii stavu transportovaní mobilnou jednotkou do tohto centra

U všetkých novorodencov vyšetrujeme:

 • každodenné fyzikálne vyšetrenie dieťaťa lekárom (kontrola vitálnych funkcií, odhalenie prípadných vrodených vývojových chýb, diagnostika žltačky)
 • skríningové ultrazvukové vyšetrenie bedrových kĺbov ortopédom / každú stredu/
 • skríningové ultrazvukové vyšetrenie obličiek
 • skríningové vyšetrenie kongenitálnej katarakty
 • skríningové vyšetrenie sluchu
 • odber suchej kvapky krvi z päty novorodenca na 3. deň za účelom metabolického skríningu
 • v indikovaných prípadoch iné odborné vyšetrenia
 • skríning preduktálnej a postduktálnej saturácie a tým včasné odhalenie možnej kritickej vývojovej chyby srdca

Podpora dojčenia

 • všetky sestry novorodeneckého oddelenia absolvovali kurz na certifikované laktačné poradkyne
 • ak si to matka žiada, tak bábätko okamžite po pôrode položíme rodičke na obnažený hrudník - bonding
 • ak to však pre určité okolnosti nie je možné, realizujeme prvé priloženie dieťaťa k prsníku hneď po jeho prvom ošetrení
 • v prípade potreby individuálny režim dojčenia
 • pomoc sestier pri akýchkoľvek problémoch s dojčením
 • na našom oddelení pracuje laktačná sestra, ktorá sa v pracovných dňoch venuje výlučne dojčeniu a všetkým otázkam týkajúcich sa výživy novorodencov

Ďalšie služby

 • prepichnutie ušných boltcov na náušnice – spoplatnená služba podľa platného cenníka (7,20 EUR)
 • možnosť zapožičania apnoe monitoru za poplatok 46,80 EUR/ 6 mesiacov

Naši partneri