Gynekologicko pôrodnícke

bodky

Zdravotnícke pracoviská

Miesto výkonu HNsP Trstená
Primár MUDr. Marian Tholt
043/5307 245
tholt.marian@nsptrstena.sk
Zástupca primára MUDr. Ľubomíra Pániková
Vedúca sestra Ľubomíra Činčarová
Telefón
gynekológia 043 / 5307 244
pôrodnica 043/ 5307 233
gynekologicko pôrodnícka ambulancia - príjmová 043/ 5307 327
pôrodná sála 043/ 5307 270
novorodenecké oddelenie 043/ 5307 242
E-mail gynekologia@nsptrstena.sk
Návštevné hodiny denne 14:00 - 17:00
Počet lôžok 43
Drahé budúce mamičky, rodičky,

Drahé budúce mamičky, rodičky,

vítame Vás na stránke našej pôrodnice. Veríme, že Vám nasledovné informácie pomôžu pripraviť sa čo najlepšie na Váš deň D.

V prípade Vášho záujmu ponúkame jedinečnú možnosť obhliadky gynekologicko – pôrodníckeho oddelenia pred plánovaným dňom Vášho pôrodu. Individuálnu prehliadku je možné vykonať po dohode s vedúcou sestrou oddelenia p. Ľubomírou Činčarovou na t.č. 043 5307 233.

Naša pôrodnica

Naša pôrodnica

V čom je výnimočná naša pôrodnica?
V našej nemocnici  počas noci, či víkendov zabezpečujeme pohotovosť dvoma lekármi. Vždy je na oddelení prítomný aj skúsený atestovaný lekár. Takýmto spôsobom sa nám podarilo zabezpečiť tú najlepšiu pôrodnícku starostlivosť.
O tomto fakte hovoria mnohé ukazovatele ako perinatálna úmrtnosť, ktorá je u nás dlhodobo na najnižšej úrovni.

Poplatky

Informácie - Pred pôrodom, Pôrod, Po pôrode

Gynekologicko – pôrodnícke oddelenie

Slávnostné otvorenie zrekonštruovaných priestorov Gynekologicko pôrodníckeho oddelenia v rámci projektu „Modernizácia infraštruktúry HNsP Trstená“ sa uskutočnilo 24. 09. 2020 za účastí významných hostí. Projektom sme riešili prístavbu a komplexnú rekonštrukciu jestvujúcich priestorov oddelenia, čo tvorí ucelený funkčný celok.
Našim cieľom bolo dosiahnuť najvyšší štandard a poskytovať najkvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť ženám – matkám, vytvoriť lepšie priestorové a technické vybavenie operačných sál vrátane príjmovej ambulancie a ambulancie ústavnej pohotovostnej služby. Vybudovaná Jednotka intenzívnej starostlivosti bude slúžiť na monitoring a liečbu pacientok po náročných operáciách.
Gynekologicko pôrodnícke oddelenie v HNsP Trstená spĺňa najprísnejšie kritériá v starostlivosti o matku a dieťa a ženu, tak ako prináleží 21. storočiu.
V plnej prevádzky je oddelenie od 12.10.2020.
 

Gynekologicko - pôrodnícke oddelenie sa na nachádza na dvoch poschodiach a člení sa 4 časti.

  • Gynekologické oddelenie, ktorého súčasťou je aj príjmová a odborná gynekologická ambulancia. Gynekologické oddelenie má 6 trojlôžkových izieb. Všetky izby sú nadštandardné a bezplatné. Sú  vybavené modernými polohovateľnými posteľami, každá izba má vlastné sociálne zariadenie so sprchovým kútom. Samozrejmosťou je televízor a bezplatné pripojenie na internet cez Wi-Fi.  Súčasťou oddelenia je jednotka intenzívnej starostlivosti so 4 lôžkami, je klimatizovaná a vybavená modernou prístrojovou technikou. Pacientky sú tu nepretržite sledované nielen pomocou monitorovacích prístrojov, ale majú zvýšenú pozornosť lekárov a sestier.
     
  • Šestonedelie:

Na oddelení sú zriadené Rooming-in izby, ktoré zabezpečujú spoločný pobyt novorodenca s mamičkou nepretržite cez deň a v noci( ak to dovoľuje zdravotný stav matky a novorodenca). Je nutné zdôrazniť, že systém je dobrovoľný. Ak sa mamička cíti unavená, volí si pobyt s dieťaťom podľa priania. V takom prípade je dieťatko na neonatologickom oddelení, kde je stála služba sestier a lekára.

Oddelenie má 10 izieb, z toho 9 je dvojlôžkových a jedná izba je jednolôžková.

Všetky izby sú  nadštandardne a bezplatné. Sú vybavené modernými polohovateľnými posteľami, prebaľovacím kútikom s uložným priestorom, vaničkou a postieľkou s monitorom dychu pre novorodenca. Každá izba má vlastné sociálne zariadenie so sprchovým kútom. Samozrejmosťou je televízor a bezplatné pripojenie na internet cez Wi-Fi.

  • Pôrodné izby.

Na gynekologicko pôrodníckom oddelení sú 3 pôrodné izby. Všetky  sú klimatizované a vybavené najmodernejšími polohovateľnymi pôrodnými posteľami, poskytujúce maximálny komfort pre rodičku, ako aj najmodernejšou monitorovacou technikou - CTG prístroje.
Každá izba má vlastné sociálne zariadenie so sprchovým kútom. Súčasťou pôrodnej izby je kútik pre novorodenca, ktorý slúži na jeho prvé ošetrenie. K dispozícií je  FIT lopta, pôrodná stolička, rádio s pripojením na USB kľuč.

Samozrejmosťou je aj možnosť prítomnosť rodinného príslušníka počas pôrodu.

BONDING - kontakt bábätka s matkou koža na kožu ( ak to dovoľuje zdravotný stav matky aj novorodenca)

Plánované operačné ukončenie tehotnosti formou cisárskeho rezu je možné aj v spinálnej anestézii

Rodičky môžu požiadať o odber pupočníkovej krvi

  • Operačné sály:

Oddelenie poskytuje širokú škálu diagnostických a liečebných operačnývh výkonov v súlade s najnovšími trendami modernej medicíny.

V novovybudovanej časti nášho oddelenia sa nachádzajú 3 operačné sály, ktoré sú taktiež vybavené najmodernejšou prístrojovou technikou v plne klimatizovaných priestoroch.

Na prvom poschodí je operačná sála, kde sa vykonávajú pôrodnícke operácie - cisársky rez. Na druhom poschodí sa nachádzajú 2 operačné sály, kde sa vykonáva široké spektrum gynekogických operácií.

Video z nového oddelenia

Naši partneri