Gynekologicko pôrodnícke

bodky

Zdravotnícke pracoviská

Miesto výkonu HNsP Trstená
Primár MUDr. Marian Tholt
043 5307 245
tholt.marian@nsptrstena.sk
Zástupca primára MUDr. Ľubomíra Pániková
Vedúca sestra Ľubomíra Činčarová
Telefón
gynekológia 043 5307 244
pôrodnica 043 5307 233
gynekologicko pôrodnícka ambulancia - príjmová 043 5307 327
JIS 043 5307 306
pôrodná sála 043 5307 270
novorodenecké oddelenie 043 5307 242
E-mail gynekologia@nsptrstena.sk
Návštevné hodiny denne 14:00 - 17:00
Počet lôžok 39 + 4 JIS
Drahé budúce mamičky, rodičky,

Drahé budúce mamičky, rodičky,

vítame Vás na stránke našej pôrodnice. Veríme, že Vám nasledovné informácie pomôžu pripraviť sa čo najlepšie na Váš deň D.

V prípade Vášho záujmu ponúkame jedinečnú možnosť obhliadky gynekologicko – pôrodníckeho oddelenia pred plánovaným dňom Vášho pôrodu. Individuálnu prehliadku je možné vykonať po dohode s vedúcou sestrou oddelenia p. Ľubomírou Činčarovou na t.č. 043 5307 233.

Naša pôrodnica

Naša pôrodnica

V čom je výnimočná naša pôrodnica?
V našej nemocnici  počas noci, či víkendov zabezpečujeme pohotovosť dvoma lekármi. Vždy je na oddelení prítomný aj skúsený atestovaný lekár. Takýmto spôsobom sa nám podarilo zabezpečiť tú najlepšiu pôrodnícku starostlivosť.
O tomto fakte hovoria mnohé ukazovatele ako perinatálna úmrtnosť, ktorá je u nás dlhodobo na najnižšej úrovni.

Poplatky

Informácie - Pred pôrodom, Pôrod, Po pôrode

Gynekologicko – pôrodnícke oddelenie

Slávnostné otvorenie zrekonštruovaných priestorov Gynekologicko pôrodníckeho oddelenia v rámci projektu „Modernizácia infraštruktúry HNsP Trstená“ sa uskutočnilo 24. 09. 2020 za účastí významných hostí. Projektom sme riešili prístavbu a komplexnú rekonštrukciu jestvujúcich priestorov oddelenia, čo tvorí ucelený funkčný celok.
Našim cieľom bolo dosiahnuť najvyšší štandard a poskytovať najkvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť ženám – matkám, vytvoriť lepšie priestorové a technické vybavenie operačných sál vrátane príjmovej ambulancie a ambulancie ústavnej pohotovostnej služby. Vybudovaná Jednotka intenzívnej starostlivosti bude slúžiť na monitoring a liečbu pacientok po náročných operáciách.
Gynekologicko pôrodnícke oddelenie v HNsP Trstená spĺňa najprísnejšie kritériá v starostlivosti o matku a dieťa a ženu, tak ako prináleží 21. storočiu.
V plnej prevádzky je oddelenie od 12.10.2020.
 

Gynekologicko - pôrodnícke oddelenie sa na nachádza na dvoch poschodiach a člení sa 4 časti.

  • Gynekologické oddelenie, ktorého súčasťou je aj príjmová a odborná gynekologická ambulancia. Gynekologické oddelenie má 6 trojlôžkových izieb. Všetky izby sú nadštandardné a bezplatné. Sú  vybavené modernými polohovateľnými posteľami, každá izba má vlastné sociálne zariadenie so sprchovým kútom. Samozrejmosťou je televízor a bezplatné pripojenie na internet cez Wi-Fi.  Súčasťou oddelenia je jednotka intenzívnej starostlivosti so 4 lôžkami, je klimatizovaná a vybavená modernou prístrojovou technikou. Pacientky sú tu nepretržite sledované nielen pomocou monitorovacích prístrojov, ale majú zvýšenú pozornosť lekárov a sestier.
     
  • Šestonedelie:

Na oddelení sú zriadené Rooming-in izby, ktoré zabezpečujú spoločný pobyt novorodenca s mamičkou nepretržite cez deň a v noci( ak to dovoľuje zdravotný stav matky a novorodenca). Je nutné zdôrazniť, že systém je dobrovoľný. Ak sa mamička cíti unavená, volí si pobyt s dieťaťom podľa priania. V takom prípade je dieťatko na neonatologickom oddelení, kde je stála služba sestier a lekára.

Oddelenie má 10 izieb, z toho 9 je dvojlôžkových a jedná izba je jednolôžková.

Všetky izby sú  nadštandardne a bezplatné. Sú vybavené modernými polohovateľnými posteľami, prebaľovacím kútikom s uložným priestorom, vaničkou a postieľkou s monitorom dychu pre novorodenca. Každá izba má vlastné sociálne zariadenie so sprchovým kútom. Samozrejmosťou je televízor a bezplatné pripojenie na internet cez Wi-Fi.

  • Pôrodné izby.

Na gynekologicko pôrodníckom oddelení sú 3 pôrodné izby. Všetky  sú klimatizované a vybavené najmodernejšími polohovateľnymi pôrodnými posteľami, poskytujúce maximálny komfort pre rodičku, ako aj najmodernejšou monitorovacou technikou - CTG prístroje.
Každá izba má vlastné sociálne zariadenie so sprchovým kútom. Súčasťou pôrodnej izby je kútik pre novorodenca, ktorý slúži na jeho prvé ošetrenie. K dispozícií je  FIT lopta, pôrodná stolička, rádio s pripojením na USB kľuč.

Samozrejmosťou je aj možnosť prítomnosť rodinného príslušníka počas pôrodu.

BONDING - kontakt bábätka s matkou koža na kožu ( ak to dovoľuje zdravotný stav matky aj novorodenca)

Plánované operačné ukončenie tehotnosti formou cisárskeho rezu je možné aj v spinálnej anestézii

Rodičky môžu požiadať o odber pupočníkovej krvi

  • Operačné sály:

Oddelenie poskytuje širokú škálu diagnostických a liečebných operačnývh výkonov v súlade s najnovšími trendami modernej medicíny.

V novovybudovanej časti nášho oddelenia sa nachádzajú 3 operačné sály, ktoré sú taktiež vybavené najmodernejšou prístrojovou technikou v plne klimatizovaných priestoroch.

Na prvom poschodí je operačná sála, kde sa vykonávajú pôrodnícke operácie - cisársky rez. Na druhom poschodí sa nachádzajú 2 operačné sály, kde sa vykonáva široké spektrum gynekogických operácií.

Video z nového oddelenia

Naši partneri