Príprava pacienta s alergiami a rizikovými ochoreniami

bodky

Zdravotnícke pracoviská

(spracované podľa metodického listu MZ SR Zdrav 835/1987)

K výberu typu a množstva kontrastnej látky je potrebné uviesť aktuálnu kreatinémiu.
Dobrá hydratácia pacienta je nutná!

I. skupina:

zahŕňa pacientov, ktorí prekonali anafylaktoidnú reakciu pri predchádzajúcom vyšetrení röntgenkontrastnou látkou.
Príprava:
13 hodín pred vyšetrením:
    1. Dithiaden 4 mg p.o. antihistaminiká H1
    2. Prednizon 40 mg p. o.
    3. Zantac 3 - 4 mg (Tagamet 4 - 5 mg/kg., Ranitidin)  alebo iný H2 blokátor i. v.

7 hodín pred vyšetrením: zopakovať to isté ako 13 hodín pred  vyšetrením

1 hodinu pred vyšetrením:
    1. Dithiaden 2 mg (Fenistil 0,1 mg/kg) i. m., alebo i. v.
    2. Hydrokortison 200 mg i. v.
    3. Zantac 3-4 mg (Tagamet 4-5 mg/kg Ranitidin) i. v.

II. skupina:

zahŕňa všetkých rizikových pacientov okrem skupiny I. a III., pac.ktorí:
   1. prekonali reakciu po podaní akejkoľvek kontrastnej látky, mali opakované vyšetrenietou istou kontrastnou látkou v krátkom časovom odstupe (2 týždne)
   2. atopické choroby (astma, alergická rinitída, ekzémy), alergie všetkých typov
   3. závažné ochorenia srdca, pľúc, ciev, CNS, arytmie, poruchy nervového systému,tetania, choroby systémové (DM, tyreotoxikóza, plazmocytóm, feochromocytóm,infekcie s vysokou TT)
   4. vek nad 70 rokov, fyzická vyčerpanosť, strach s vystupňovanou excitabilitou predvyšetrením, dehydratácia, hypovolémia - riešiť pred vyšetrením.

Príprava:
13 hodín pred vyšetrením: Prednison 40 mg p. o.

7 hodín pred vyšetrením:  Prednison 40 mg p. o.

1 hodina pred vyšetrením:
     1. Dithiaden 2 mg (H1 blokátor) i. m. alebo i. v.
     2. Hydrokortison 200 mg i. v. pomaly
     3. Zantac 4 mg/kg (Ranitidin eventuálne iné H2 blokátory) i. v.

III. skupina:

pacienti bez rizikových faktorov.
Príprava:   nie je potrebná

Naši partneri