Certifikát ISO

bodky

HNsP  Trstená v roku 2004 ako jedna z prvých nemocníc získava certifikát kvality ISO 9001, ktorý potvrdzuje dobrú úroveň kvality riadenia.

Kvalita sa tak stala  pre naše zdravotnícke zariadenie  nepretržitým  procesom,
ktorého cieľom je neustále  zvyšovanie  úrovne služieb poskytovaných nemocnicou, spokojný a bezpečne liečený pacient.

Naši partneri