Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny

bodky

Zdravotnícke pracoviská

OAIM

Miesto výkonu HNsP Trstená - prízemie prístavby
Primár

MUDr. Božena Horanová

043 / 5307 228

horanova.bozena@nsptrstena.sk

Zástupca primára MUDr. Adela Teťáková
Vedúca sestra

Mgr. Jana Maslaňáková

043 / 5307 208

maslanakova.jana@nsptrstena.sk

Lekári

MUDr. Jaroslav Kubeš

MUDr. Jana Laštíková

MUDr. Alžbeta Jenejová

MUDr. Martina Garajová

MUDr. Peter Fuzák

Oddelenie - sestra 043 / 5307 207
Oddelenie - lekári

043 / 5307 206

lekarioaim@nsptrstena.sk

Anestéziologická amb.

043 / 5307 205

E-mail oaim@nsptrstena.sk
Návštevné hodiny

14:00 - 16:00  (pondelok - piatok)

13:00 - 15:00  (sobota, nedeľa, sviatky)

Počet lôžok 4

 

     Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM-ARO) je  oddelenie, ktoré zabezpečuje anestéziologický servis pre operačné a diagnostické výkony a intenzívnu starostlivosť o pacientov v kritickom stave. Na oddelení pracuje 7 lekárov (anestéziológov a intenzivistov) a 21 nelekárskych zdravotníckych pracovníkov - 9 zdravotných sestier špecialistiek pracuje pri lôžkach kriticky chorých a 9 sestier špecialistiek  zabezpečujúcich  anestéziologickú starostlivosť. 

   Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM) je samostatným základným a interdisciplinárnym oddelením v systéme liečebno-preventívnej starostlivosti, ktoré poskytuje anestéziologickú, intenzívnu, resuscitačnú a ošetrovateľskú starostlivosť.

   Pri poskytovaní liečebnej starostlivosti spolupracuje s operačnými a neoperačnými odbormi a zložkami spoločných vyšetrovacích a diagnostických zariadení.

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM) má:

- lôžkovú časť, kde sú liečení a diagnostikovaní najťažšie chorí pacienti so zlyhávajúcimi alebo zlyhanými základnými životnými funkciami,

- anestéziologickú časť, ktorá zabezpečuje bezbolestné vykonávanie diagnostických a liečebných výkonov operačnej a neoperačnej povahy. Obsahom anestéziologickej starostlivosti je predanestetické vyšetrenie, zhodnotenie, prípadne doplnenie predoperačných vyšetrení vzhľadom na plánovaný anestéziologický a operačný výkon, vlastná príprava a podanie anestézie, starostlivosť o chorého v priebehu anestézie tak, aby sa počas liečebného alebo diagnostického výkonu zabránil, alebo minimalizoval výskyt možných komplikácií a súčasne sa vytvorili podmienky pre optimálny priebeh výkonu. Súčasťou je bezprostredná analgetická liečba s cieľom minimalizovať operačnú bolesť,

- anestéziologickú ambulanciu, ktorá je zriadená na zabezpečenie predoperačných anestéziologických vyšetrení pacientov operovaných v nemocnici.

   OAIM poskytuje aj pôrodnícku analgéziu

- epidurálnou analgéziou. Má vyškolených všetkých   lekárov, ktorí pôrodnícku epidurálnu analgéziu ovládajú. Služba je štandardná, bez poplatku. Rodička má byť vyšetrená na anestéziologickej ambulancii ešte pred pôrodom.

 

DIAGNOSTICKÉ A LIEČEBNÉ METÓDY

Lôžková časť oddelenia

   Využíva najnovšie poznatky vedy a techniky a princípy medicíny založenej na dôkazoch.

   Táto časť OAIM poskytuje na 4 lôžkach formu diferencovanej starostlivosti, ktorej náplňou je starostlivosť a liečba  kriticky chorých, u ktorých hrozí zlyhanie, zlyháva alebo už zlyhala  funkcia jedného alebo viacerých životne dôležitých orgánov ako sú pľúca, krvný obeh, obličky, mozog... Najčastejšie je to pri úrazoch, sepse, otravách, podchladeniach, pri  niektorých neurologických ochoreniach, po kardiopulmonálnych resuscitáciách, pri poruchách dýchania a vedomia z rôznych príčin atď. Okrem toho sa zabezpečuje intenzívna starostlivosť, monitorovanie, liečba a výživa pacientom po závažných a veľkých chirurgických  operáciách a tým, ktorým  hrozí väčší výskyt pooperačných komplikácií. Na operačných oddeleniach zabezpečujeme  pooperačnú analgéziu – pooperačnú liečbu bolesti, na oddeleniach v rámci nemocnice  zabezpečujeme  vstupy do centrálnych žíl.

Pacientský box
Pacientský box

 

Na anestéziologickej časti

   Poskytuje všetky typy celkových a regionálnych anestézií.

   Ročne poskytujeme anestéziu pre  2500 - 2800 operácií vo všetkých vekových kategóriách, aj s  možnosťou dohľadu do prebudenia,  prípadne prijatia na lôžkovú časť OAIM. Pracovisko poskytuje anestéziu pre operačné výkony v ORL, pre chirurgiu, ortopédiu a traumatológiu, pre výkony  gynekologické a pôrodnícke.

   Pri bolestivých a nepríjemných diagnostických vyšetreniach a ošetreniach  sa poskytuje analgosedácia / vyšetreniach žalúdka, vyšetrenie hrubého čreva, CT vyšetreniach, bolestivých gynekologických vyšetreniach, pri vyšetreniach nespolupracujúcich detí aj dospelých na všetkých oddeleniach.

 

Anestéziologická ambulancia

   Pri oddelení je zriadená ambulancia , kde vykonávame  anestéziologické vyšetrenia u pacientov, ktorí sa pripravujú na plánovanú operáciu.

  Anestéziologická ambulancia ordinuje  každý pracovný deň v čase od 10:30 do 14:00 hod.

Pacienti sa  na vyšetrenie neobjednávajú.

Anestéziológ zhodnotí všetky vyšetrenia, urobí osobný pohovor s pacientom, ponúkne mu možný spôsob anestézie a odpovie na jeho otázky. Súčasťou prípravy je  aj vyplnenie dotazníka, podpísanie informovaného súhlasu a poučenie o anestézii.

Informácia pre pacienta pred  plánovanou operáciou v anestézii:

  • nesmie  mať akútne zápalové ochorenie
  • v prípade ochorenia  musí byť zákrok odložený aspoň 2-3 týždne od vyliečenia
  • nesmie byť posledné 2 týždne  zaočkovaný
  • antikoncepciu a iné hormonálne lieky  vysadiť po dobu 4 týždňov pred plánovaným výkonom

   Pred každou plánovanou anestéziou  u zdravého pacienta do 40 rokov je potrebné vyšetrenie jeho praktickým lekárom, u detí detským lekárom. Interné predoperačné vyšetrenie  majú mať všetci nad 40 rokov a tí, ktorí sa liečia na dlhodobé ochorenia aj keď nemajú 40 rokov. Všetci pacienti musia mať laboratórne vyšetrenia krvi,  EKG s popisom, prípadne iné  požadované vyšetrenia súvisiace s pridruženými ochoreniami.

  • predoperačné vyšetrenie  u pacientov bez zistených orgánových poškodení sú platné 1 mesiac
  • predoperačné vyšetrenie  u pacientov s orgánovým postihnutím, ktorí sú stabilizovaní sú platné14dní
  • vždy nové predoperačné vyšetrenia sú potrebné pri nestabilných stavoch, stavoch hranične kompenzovaných a dekompenzovaných.

Pacient pred anestéziou nesmie prijímať tuhú potravu minimálne 6 hodín a tekutiny 2 hodiny.

 

Pôrodnícka analgézia /PEDA/

   Na gynekologicko-pôrodníckom oddelení   podávame pôrodnú epidurálnu analgéziu /PEDA/,  využíva sa na tlmenie  pôrodných bolestí. Výkon je štandardný. Epidurálna analgézia  pri pôrode je zabezpečená  nepretržite/ 24 -hodín/.

   Potrebná  je konzultácia anestéziológa s rodičkou, ktorá chce porodiť s tlmením pôrodných bolestí epidurálnou analgéziou ešte pred začiatkom pôrodu.

 

Prístrojové vybavenie

Oddelenie

Disponuje modernými monitormi od firmy Messer Medical, monitory vitálnych  funkcií  GE HEALTHCARE,

ktoré môžu monitorovať základné životné funkcie pacienta: krvný tlak, (invazívne aj neinvazívne), pulzEKG krivkusaturáciu hemoglobínu kyslíkom (Sp02), krivku SpO2obsah oxidu uhličitého vo vydychovanom vzduchu ( ETCO2 = kapnografia), krivku ETCO2. Ďalej vedia monitorovať a znázorňovať základné ventilačné parametre a krivky pľúcnej mechaniky. Sú vybavené monitorovacími modulmi na monitorovanie invazívnej hemodynamiky. Monitorovanie týchto hodnôt dovoľuje lepšiu orientáciu o základných životných funkciách pacienta.

Oddelenie má kompletnú radu moderných servoventilátorov na umelú pľúcnu ventiláciu švajčiarskej firmy Hamilton C1,C2 a C3  a ventilátor  strednej  triedy Raphael a ventilátory AURA


Ventilátor

Všetky typy ventilátorov  umožňujú neinvazívnu ventiláciu pľúc, čo znamená ventiláciu tvárovou maskou bez potreby intubácie (zavedenia kanyly do dýchacích ciest = priedušnice).

Ďalšiu významnú orgánovú podporu predstavujú prístroje pre kontinuálnu a intermitentnú hemodialýzu, dávkovače liekov a infúzii a zariadení pre reguláciu telesnej teploty. 
  
Foto Dialýza                                                                                Dokovacia stanica


Chladenie

Oddelenie disponuje moderným ultrazvukom Vinno 6, ktorý umožňuje diagnostické a liečebné metódy u kriticky chorého.  


Ultrazvuk

Oddelenie má moderné EKG s počítačovým softvérom na interpretáciu krivky.

Postele sú pohodlné, s elektromotormi, polohovateľné, s pasívnymi antidekubitálnymi matracmi, s integrovanými váhami. Majú aj pacientské ovládanie a sú schopné urobiť z postele kreslo pre kardiakov. Umožňuje  rôzne polohy  až do vertikalizácie pacienta.

 

Anestéziologická časť

   Je vybavená modernými anestéziologickými prístrojmi:

 
DATEX AVANCE                                                                       LEON

K bezpečnej regionálnej anestézii využívame  ultrazvuk Sono Site.

 

   Dovoľujú inhalačnú anestéziu systémom „minimal – flow” a „low-flow”. Znamená to anestéziu nízkymi prietokmi anestetických plynov, čím sú úsporné a ekologické. Všetky prístroje sú vybavené odparovačmi na moderné a bezpečne inhalačné anestetiká: Sevorane (sevofluran) a  Desfluran .

   Všetky anestéziologické prístroje majú kompletný monitoring vitálnych funkcií pacientov a koncentrácie anestetických plynov. Majú hypoxickú ochranu.

   Oddelenie má moderné defibrilátory .

Oddelenie disponuje  na každom operačnom sále  videolaryngoskopom , na oddelení je k dispozícii fibroskop k obtiažnej intubácii.
  
Videolaryngoskop                                                                       Fibroskop

DENNÝ REŽIM

Vzhľadom na povahu ochorení pacientov a rôznorodé zameranie činnosti je denný režim špecificky usporiadaný s ohľadom na prevádzku operačných, neoperačných oddelení a diagnostických pracovísk nemocnice. Okrem ambulancie, všetky ostatné prevádzky pracujú nepretržite 24 hodín denne.

Návštevy na OAIM

   Pravidlá pre návštevy na OAIM sa líšia od pravidiel, ktoré platia na iných nemocničných oddeleniach. OAIM hospitalizuje pacientov u ktorých hrozí zlyhanie základných životných funkcií, alebo už zlyhali.  Za dodržanie hygienicko–epidemiologického režimu zodpovedá ošetrujúca sestra Vášho príbuzného. Tento režim je oproti štandardným oddeleniam sprísnený, pretože väčšinou ide o pacientov v bezvedomí, v kritickom stave, s ťažkými poruchami imunity. Sú zaintubovaní a napojení na umelú pľúcnu ventiláciu. Najčastejším vektorom prenosu infekcie sú špinavé ruky, preto Vás žiadame, aby ste si pred návštevou a  po návšteve umyli a dezinfikovali ruky vo filtri pri vstupe na oddelenie,  používali ochranný plášť a  návleky na obuv. Dávkovače dezinfekčného mydla a dezinfekčného roztoku sú nainštalované nad umývadlom.

   Na návštevu sa hláste cez  interkom pri dverách na oddelenie, dvere Vám otvorí službukonajúca sestra a príde po Vás do filtra.

   Ak ste chorí (najmä respiračné ochorenia, ktoré sa šíria vzdušnou cestou) návštevu radšej odložte a neohrozujte vášho príbuzného potenciálnou infekciou. To isté platí, ak máte hnisavé ochorenia  kože na viditeľných častiach tela. Nezabudnite – najdôležitejšia je hygiena rúk!

   Umožňujeme na žiadosť pacienta alebo jeho rodiny potrebné náboženské úkony a návštevu duchovného pri dodržaní pokynov ošetrujúcej sestry.

   Návštevy prosíme skrátiť na nevyhnutnú dobu (10 -15 minút) a realizovať zásadne v návštevných hodinách – tie umožňujú návštevy prakticky 7 dní v týždni.. Celosvetový trend je urobiť aj z OAIM otvorené  oddelenie „open department”. Ak je pacient v bezvedomí, návšteva neplní svoj účel. Ak je pacient v „umelom spánku” –  v analgosedácií, prosíme Vás, nebuďte nám pacientov. Výnimkou na dlhšie návštevy je edukácia príbuzných  pri prechode na domácu umelú pľúcnu ventiláciu alebo ak Vás vyzveme, aby ste stimulovali pacienta.

   Ak Vás ošetrujúci personál vyzve, aby ste ukončili návštevu, prosíme Vás, rešpektujte ich. Niektoré lekárske výkony nie sú určené pre laické oči alebo reakcie pacienta môžu byť vnímané príbuznými neadekvátne. Pokiaľ viete a chcete pomáhať pri ošetrovaní svojho príbuzného, rešpektuje pokyny sestry.

   Obmedzte podľa možnosti priamy kontakt s pacientom.  Mnohí z Vás sú pri návšteve neistí a nevedia, ako sa majú chovať. Rešpektujte prosím aj príbuzných iných pacientov. Ak ste si v niečom neistí, poraďte sa s ošetrujúcou sestrou – tá je v tejto chvíli „najbližšie stojaci človek” pre pacienta. Nedajte sa vyviesť z rovnováhy, že Váš príbuzný nemôže hovoriť a ani nereaguje na Vaše slová. Dôležitá je Vaša prítomnosť, stisk ruky. Vaše slová môžu posilniť chorého a znížiť jeho úzkosť.

   Aj pri vysokom ošetrovacom štandarde, polohovaní pacienta každé 2 hodiny, niekedy sa nedá zabrániť vzniku dekubitov, aj napriek tomu, že používame štandardne aktívne antidekubitové matrace.

   O stave pacientov sa informujte vždy u primára, ev. ošetrujúceho lekára Vášho príbuzného. Nedožadujte sa informácií od zdravotných sestier . Informácie telefonicky neposkytujeme (informácie o zdravotnom stave sú citlivé údaje, nikdy nevieme, kto vlastne telefonuje). Ak by ste mali doplňujúce otázky o zdravotnom stave, ošetrujúci lekári Vám radi poskytnú potrebné informácie.

Naši partneri