Fyziatricko rehabilitačné oddelenie (FRO)

bodky

Zdravotnícke pracoviská

Miesto výkonu HNsP Trstená
Primár    MUDr. Valéria Prokšová
Vedúci fyzioterapeut    Mgr. Jana Jantošíková
Telefón    043 / 5307 359
E-mail fro@nsptrstena.sk

Poskytujeme komplexnú rehabilitačnú starostlivosť s využitím manuálnej medicíny, špecializovaných metodík a fyzikálnej terapie. Okrem služieb hradených formou zdravotného poistenia poskytujeme aj služby za priamu úhradu pacienta. Kompletný cenník poskytovaných služieb je k dispozícii priamo na fyziatricko - rehabilitačnom oddelení.

Poskytujeme odbornú starostlivosť so širokým záberom diagnostiky a liečby  celého pohybového aparátu ambulantným aj hospitalizovaným pacientom,   komplexnú rehabilitáciu detí a dospelých s pohybovými, neurologickými, ortopedickými, poúrazovými a inými komplikáciami, po nádorových ochoreniach, reumatických, degeneratívnych ochoreniach  a  dlhodobo chorých nasledujúcimi metódami:

Liečebná telesná výchova

zameraná na zlepšenie pohyblivosti kĺbov, vrátane chrbtice, zlepšenie svalovej sily, úprava svalovej nerovnováhy, držania tela a zlepšenie kondície. Využívame rôzne fyzioterapeutické metodiky a techniky:

 • Mäkké a mobilizačné techniky
 • Techniky postizometrickej  a antigravitačnej svalovej relaxácie
 • Facilitačné techniky s využitím prvkov PNF
 • Balančné cvičenie
 • Cvičenie na FIT loptách
 • SM systém
 • Metodiky podľa Vojtu, Bobatha, Kabáta
 • Dornova metóda
 • Kineziotaping

Fyzikálna terapia

využíva fyzikálne podnety v prevencii, diagnostike a liečbe chorôb. K fyzikálnej terapii patrí i elektroliečba, pri ktorej sa využíva liečebný účinok rôznych foriem elektrickej energie. Princíp elektroliečby spočíva v stimulácii nervu a svalu striedavým elektrickým prúdom rôznej frekvencie a priebehu.

 • Diadynamické prúdy
 • Interferenčné prúdy
 • Galvanické prúdy a ionoforéza, TENS, prúdy na elektrostimuláciu a elektrogymnastiku

Magnetoterapia

 spočíva v pôsobení pulzného magnetického poľa na ľudský organizmus a pre svoje účinky /analgetický, myorelaxačný, vazodilatačný, protizápalový, protireumatický, stimulačný, detoxikačný, regeneračný, hojivý, imunitný / má široké uplatnenie v praxi.

Ultrazvuková terapia

využíva mechanické vlastnosti zvukových vĺn s vysokou frekvenciou na zmiernenie svalových kŕčov, na odstránenie tzv. spúšťových bodov vo svaloch, na uvoľnenie a zahriatie svalov  pred cvičením, na odstránenie bolesti ,zápalu a všeobecne na podporu hojenia.

Hydrogalvan

(nazývaný aj štvorkomorový kúpeľ) je zariadenie, ktoré umožňuje hĺbkovú galvanizáciu častí tela použitím vodných elektród.

Diatermia

Ide o využitie vysokofrekvenčných prúdov na hĺbkové prehrievanie tkanív. Základným účinkom je vznik tepla v hĺbke tkaniva.

Rebox

Pre svoje špecifické hĺbkové fyziologické charakteristiky je určený na liečbu akútnych a chronických bolestivých stavov.

Teploliečba

Parafínový zábal Parafínové obklady prehrievajú a tlmia bolesť, uvoľňujú svalové napätie. Používajú sa pri bolestiach chrbta a kĺbov končatín. Nedoporučuje sa u osteoporózy.

Svetloliečba

infračervené svetlo /Solux/, polarizované svetlo /Bioptron/

Vodoliečba

 • Končatinový kúpeľ HKK
 • Končatinový kúpeľ DKK
 • Celotelový vírivý kúpeľ

Masáže

 • Klasická masáž
 • Reflexná masáž chrbta
 • Reflexná masáž chodidiel
 • Manuálna lymfodrenáž
 • Breusová masáž
 • Prístrojová masáž
 • Banková masáž, bankovanie

Prístrojová lymfodrenáž HKK a DKK

lymfodrenáž sa používa na podporu činnosti lymfatického systému, po nádorových ochoreniach prsníka, pomáha pri poúrazových a pooperačných stavoch.

Fyziatricko – rehabilitačné služby poskytujeme jednak v HNsP Trstená a taktiež na detašovanom pracovisku FRO Nižná, nachádzajúce sa v priestoroch zdravotného  strediska Nižná.

Naši partneri