Interné predoperačné vyšetrenie

bodky

Objednávanie na interné vyšetrenia

Interná ambulancia UP HNsP Trstená, poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť od konziliárnych vyšetrení pre lôžkové oddelenia našej nemocnice, predoperačných vyšetrení pre hospitalizovaných ako aj ambulantných pacientov, preberá pacientov od ZZS.

Vážený pacienti, prosíme Vás, aby ste akceptovali harmonogram práce na Internej ambulancii a na plánované vyšetrenia ako sú:

  •     preoperačné interné vyšetrenie
  •     EKG holter
  •     TK holter
  •     ergometrické vyšetrenia
  •     echokardiografia
  •     kolonoskopia

Objednávali sa až po 13:00 hod. na t.č.: 043 5307 379

Interné predoperačné vyšetrenie

Zahŕňa súbor výkonov, pri ktorom lekár, špecialista (internista) zhodnotí stav Vášho kardio-vakulárneho systému a pripravenosti na operačný výkon.
Interné predoperačné vyšetrenie je nevyhnutnou súčasťou každej operácie v celkovej anestéze u pacientov nad 40 rokov.

Súčasťou interného predoperačného vyšetrenia je odber anamnézy (liekovej, rodinnej osobnej, alergickej), fyzikálne vyšetrenie, meranie TK, ekg vyšetrenie, odber krvi, rtg hrudníka u osôb nad 40r.

Na laboratórne testy sa odoberá krv a moč za účelom vyšetrenia:
krvný obraz + hemokoagulačné vyšetrenie
Moč+sed
Sodík, draslík, kreatinín, urea v sére, glykémia a pečeňové enzýmy
Zhotoví sa EKG záznam.
RTG hrudníka – u pac. nad 40 rokov

Kultivačné vyšetrenia (TN, TT, KBU) + serologické vyš. BWR, HBsAG , ak to vyžaduje operatér, musí realizovať Váš praktický lekár min. 7 dní pred Interným vyšetrením, nakoľko na výsledky vyšetrení sa čaká min. 3 dni.

Pacientom mladším ako 40r., bez vážnejších ochorení ako je (cukrovka, vysoký krvný tlak, ochorenia srdca), postačí ekg vyšetrenie (ak operatér neurčí inak), nepotrebujú kompletné interné predoperačné vyšetrenie.

Aby sme skrátili čakacie doby a ušetrili Váš čas, odber krvi realizujeme deň pred vyšetrením ráno do 8:00 hod. + rtg hrudníka.
Na odber krvi prídete nalačno. Lieky , ktoré dlhodobo užívate si ráno užijete, okrem liekov na cukrovku a inzulínu.
Na druhý deň bude realizované vyšetrenie lekárom s kompletnými výsledkami.
Na vyšetrenie si prineste:
- kompletnú zdravotnú dokumentáciu,
- na lístku vypísané všetky lieky, ktoré užívate aj ich dávkovanie.

Platnosť interného predoperačného vyšetrenia:
- u „zdravého“ pacienta platnosť 4 týždne
- u polymorbídneho pacienta (trpiaceho viacerými ochoreniami) staršie ako14 dní pred operačným výkonom.
Ak trpíte akútnou infekciou dýchacích ciest musíte operačný zákrok odložiť minimálne 2-3 týždne od vyliečenia infekčného ochorenia.

Naši partneri