Klinickej onkológie

bodky

Zdravotnícke pracoviská

Miesto výkonu HNsP Trstená
Lekár    MUDr. Ľudmila Guspanová
Sestra Bc.Katarína Hetešová
  Marcela Bugajová
Telefón 043/5307 385
Ordinačné hodiny pondelok - streda 7:00 - 14:15
  piatok 7:00 - 14:00

 

Druhé miesto výkonu Oravská poliklinika Námestovo
Lekár    MUDr. Ľudmila Guspanová
Sestra Bc.Katarína Hetešová
Telefón 043/5503 234
Ordinačné hodiny štvrtok 7:00 - 14:15

 

Onkologická ambulancia poskytuje komplexnú starostlivosť o pacientov v dospelom veku  s nádorovými ochoreniami vnútorných orgánov, nádorov hlavy a krku a nádorov kože, okrem hematologických malignít.

Ambulancia zabezpečuje podávanie chemoterapie, transfúzie krvi a krvných derivátov, symptomatickú liečbu nežiaducich účinkov cytostatík. Je vybavená 4 lôžkami a 5 kreslami na aplikáciu liečby, prípravovňou cytostatík.           

Spolupracuje s rádioterapeutickými pracoviskami v regióne pri aplikácii rádioterapie a s vyššími onkologickými pracoviskami pri indikovaní biologickej liečby.

Ambulancia poskytuje aj preventívne vyšetrenia pri rodinnej záťaži onkologickým ochorením a vedie onkologický register nádorových ochorení v regióne s hlásením do NOR SR.

Naši partneri