Verejné obstarávanie

bodky

Identifikácia verejného obstarávateľa

Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
Mieru 549/16
028 01  Trstená

Druh verejného obstarávateľa: organizácia riadená verejným právom
Forma: štátna príspevková organizácia
Zatriedenie obstarávajúceho  subjektu: § 6 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstrávaní
Hlavný predmet činnosti: zdravotníctvo

Kontaktná osoba:
Mgr. Simona Mináriková
Tel: +421 43 5307 373
Mail:  minarikova.simona@nsptrstena.sk

Mgr. Ivan Božík
Tel: +421 43 5307 409

Mail: bozik.ivan@nsptrstena.sk

Profil verejného obstarávania - dokumenty

Odkaz na stránku elektronického verejného obstarávania EVOServis - HNsP Trstená 

Naši partneri