Verejné obstarávanie

Identifikácia verejného obstarávateľa


Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
Mieru 549/16
02801 Trstená

Druh verejného obstarávateľa: organizácia riadená verejným právom
Forma: štátna príspevková organizácia
Zatriedenie obstarávajúceho  subjektu:  § 6 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstrávaní
Hlavný predmet činnosti: zdravotníctvo

Kontaktná osoba:
Ing.Miroslav Kastelovič
Tel: +421 43 5307401
Mail:  kastelovic.miroslav@nsptrstena.sk

Mgr.Alena Bačová
Tel: +421 43 5307364
 
 

Profil verejného obstarávania - dokumenty

Odkaz na stránku elektronického verejného obstarávania EVOServis - HNsP Trstená 

Propagácia, naši partneri