Verejné obstarávanie

bodky

Identifikácia verejného obstarávateľa

Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
Mieru 549/16
028 01  Trstená

IČO: 00634891
Forma: príspevková organizácia
Verejný obstarávateľ:
§ 7 ods. 1 písm. d) - Právnická osoba, ktorá spĺňa požiadavky podľa § 7 ods. 2

Kontaktná osoba:
Mgr. Ivan Božík
Tel: +421 43 5307 409

Mail: 
bozik.ivan@nsptrstena.sk 

Ing. Soňa Laššáková
Tel: +421 43 5307 409
Mail: lassakova.sona@nsptrstena.sk

Profil verejného obstarávania - dokumenty

Naši partneri