Dlhodobo chorých

bodky

Zdravotnícke pracoviská

Miesto výkonu HNsP Trstená
Primár    MUDr. Anna Baková, MBA
Vedúca sestra Mgr. Irena Paľová
Telefón 043 / 5307 361
E-mail odch@nsptrstena.sk
Návštevné hodiny denne 14:00 - 17:00
Počet lôžok 24

Oddelenie dlhodobo chorých poskytuje zdravotnú starostlivosť chronicky chorým dospelým pacientom, ktorých stav nevyžaduje technicky náročné diagnostické a terapeutické postupy, ale ktorým je potrebné zaistiť dlhodobú komplexnú liečbu a rehabilitáciu,ošetrovateľskú starostlivosť, nácvik bežných denných aktivít, s každodennou lekárskou vizitou.  Na oddelenie sa prijímajú dospelí pacienti bez rozdielu veku.
Cieľom je dosiahnutie čo najvyššej aktivity pacienta, jeho funkčnej zdatnosti, sebestačnosti a nezávislosti od okolia, prispenie k zlepšeniu a udržaniu kvality života.
Neoddeliteľnou súčasťou starostlivosti na ODCH je rehabilitačná liečba – realizovaná je fyzioterapeutami Fyziatricko-rehabilitačného oddelenia nášho zariadenia.
ODCH má 24 lôžok. Nachádza sa v jednom z najnovších pavilónov HNsP.  Ide o komfortne vybavené 2 posteľové izby, bunkový systém, kde každé 2 izby majú spoločné sociálne zariadenie – s WC, sprchovacím kútom a 2 umývadlami. Pacienti majú k dispozícii spoločenskú miestnosť a jedáleň.

Na oddelenie sú prijímaní pacienti preložení z akútnych lôžkových oddelení (interné, chirurgické, neurologické, OAIM), aj pacienti odosielaní na doporučenie praktického lekára a ambulantných špecialistov po telefonickom dohovore  Dĺžka hospitalizácie sa riadi klinickým stavom pacienta.

Najčastejšími chronickými ochoreniami sú:

  • náhle cievne mozgové príhody a ich následné stavy
  • chronické ochorenia kardiovaskulárneho a dýchacieho systému
  • komplikácie cukrovky, poruchy príjmu potravy
  • poúrazové stavy, postoperačné stavy – po kraniocerebrálnych poraneniach, zlomeniny
  • stehnových kostí, chrbtice, po amputáciách dolných končatín,...
  • následné stavy dlhodobej imobility s preležaninami a pod., apalické stav

Špecifickosť pacientov tohto oddelenia si vyžaduje osobitný typ starostlivosti ošetrujúceho personálu, jeho humánny prístup s rešpektovaním individuálnych somatických a psychických osobitostí pacienta prevažne geriatrického veku. Veľká pozornosť je venovaná aj jeho spirituálnym potrebám.

Nakoľko ochorenia často vedú k závažným hendikepom u pacienta limitujúcim možnosť jeho samostatného fungovania v domácom prostredí, spolupracujeme s rodinnými príslušníkmi, orgánmi miestnych samospráv, zariadeniami sociálnej starostlivosti.

Naši partneri