Oddelenie dlhodobo chorých

bodky

Zdravotnícke pracoviská

Miesto výkonu HNsP Trstená
Primár    MUDr. Anna Baková, MBA
Vedúca sestra Mgr. Irena Paľová
Telefón 043 5307 361
E-mail odch@nsptrstena.sk
Návštevné hodiny denne 14:00 - 17:00
Počet lôžok 24

Oddelenie dlhodobo chorých (ODCH) poskytuje zdravotnú starostlivosť chronicky chorým dospelým pacientom, ktorých stav nevyžaduje technicky náročné diagnostické a terapeutické postupy, ale ktorým je potrebné zaistiť:

  • dlhodobú komplexnú liečbu a rehabilitáciu,
  • ošetrovateľskú starostlivosť,
  • nácvik bežných denných aktivít.

Cieľom našej starostlivosti je dosiahnutie čo najvyššej aktivity pacienta, jeho funkčnej zdatnosti, sebestačnosti a nezávislosti od okolia s dôrazom pre zlepšenie a udržanie kvality života.

Oddelenie má 24 lôžok, ktoré sú vybavené antidekubitnými matracmi. Máme komfortne vybavené dvojposteľové izby bunkového systému, kde každé dve izby majú spoločné sociálne zariadenie – s WC, sprchovacím kútom a dvoma umývadlami. Pacienti majú k dispozícii spoločenskú miestnosť a jedáleň.

Neoddeliteľnou súčasťou starostlivosti na ODCH je rehabilitačná liečba – realizovaná fyzioterapeutmi Fyziatricko-rehabilitačného oddelenia nášho zariadenia.

Na oddelenie sú prijímaní pacienti preložení z akútnych lôžkových oddelení (interné, chirurgické, neurologické, OAIM), aj pacienti odosielaní na doporučenie praktického lekára a ambulantných špecialistov po telefonickom dohovore.  Dĺžka hospitalizácie sa riadi klinickým stavom pacienta.

Najčastejšími chronickými ochoreniami sú:

  • náhle cievne mozgové príhody a ich následné stavy;
  • chronické ochorenia kardiovaskulárneho a dýchacieho systému;
  • komplikácie cukrovky, poruchy príjmu potravy;
  • poúrazové stavy, postoperačné stavy – po kraniocerebrálnych poraneniach, zlomeniny stehnových kostí, chrbtice, po amputáciách dolných končatín;
  • následné stavy dlhodobej imobility s preležaninami a pod., apatické stavy.

Pre pacientov nášho oddelenia sa ošetrujúci personál snaží poskytnúť osobitný typ starostlivosti, humánny prístup s rešpektovaním individuálnych somatických a psychických osobitostí pacienta. Veľkú pozornosť venujeme aj spirituálnym potrebám pacienta.

Nakoľko ochorenia často vedú k závažným hendikepom u pacienta limitujúcim možnosť jeho samostatného fungovania v domácom prostredí spolupracujeme s rodinnými príslušníkmi, orgánmi miestnych samospráv a zariadeniami sociálnej starostlivosti.

 

Naši partneri