Zoznam čakacích listín

bodky

Plánované zákroky sú vykonávané priebežne podľa poradia a určeného termínu zvyčajne do jedného mesiaca.

V prípade, že HNsP Trstená nemôže poskytnúť poistencovi do troch mesiacov zdravotnú starostlivosť pri troch skupinách diagnóz podľa platnej vyhlášky, na ktoré sa čaká najdlhšie (choroby obehovej sústavy, choroby svalovej a kostrovej sústavy a choroby oka)  navrhne poistencovi, ktorému má byť takýto výkon v danom čase indikovaný, zaradenie do zoznamu poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti. Ide o výkony, ktoré si vyžadujú hospitalizáciu dlhšiu ako 1 deň a nie je ich potrebné poskytnúť neodkladne.

Zoznam sa vedie pre každého poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a pre každú plánovanú medicínsku službu, ktorá má určenú lehotu časovej dostupnosti.

Aktuálny zoznam čakacích listín vedie podľa zákona č. 540/2021 Z.z. o kategorizácii ústavnej starostlivosti v znení neskorších predpisov Národné centrum zdravotníckych informácií a je dostupný na odkaze: http://ecakacielistiny.npz.sk/. Zároveň sú zoznamy čakacích listín zverejnené aj u všetkých zdravotných poisťovní.

Postup na zaradenie pacienta do zoznamu čakacích listín:

  • Poskytovateľ po dohode s pacientom podá návrh na plánovanú zdravotnú starostlivosť.
  • Na základe tohto návrhu poisťovňa zaradí poistenca na zoznam čakajúcich poistencov k danému poskytovateľovi.
  • Pacient dostane od poskytovateľa ID návrhu , pomocou ktorého si vie pozrieť svoje poradie v zozname. ID pošle zdravotná poisťovňa aj v SMS. Je dôležité si ho uložiť, keďže slúži na komunikáciu medzi poskytovateľom, zdravotnou poisťovňou, poistencom a NCZI.

Podľa medicínskej služby je určená lehota časovej dostupnosti, t. j. maximálna čakacia doba na daný výkon. Táto lehota začína plynúť dňom vyhotovenia návrhu.

Naši partneri