Príjmové ambulancie

bodky

Zdravotnícke pracoviská

Hlavnou náplňou práce príjmovej ambulancie je príjem pacientov k plánovanej, alebo akútnej hospitalizácii na príslušné oddelenie a prepúšťanie pacientov po ukončení hospitalizácie do domáceho ošetrenia. Zabezpečuje tiež ústavnú pohotovostnú službu.

Detská príjmová ambulancia

Miesto výkonu HNsP Trstená
Lekár    lekári detského oddelenia
Sestra sestry detského oddelenia
Telefón 043 / 5307 237

Gynekologicko - pôrodnícka príjmová ambulancia

Miesto výkonu HNsP Trstená
Lekár lekári gynekologicko pôrodníckeho oddelenia
Sestra    Bc.Petra Hojová
Bc.Kristína Glavaťáková
Zdravotnícky asistent Jana Paćko
Telefón 043/5307 327

Chirurgická príjmová ambulancia

Miesto výkonu HNsP Trstená
Lekár lekári chirurgického oddelenia
Sestra

Mgr. Jana Patereková

Mária Ujmiaková

Telefón 043 / 5307 240

Interná príjmová ambulancia

Miesto výkonu HNsP Trstená
Lekár    lekári interného oddelenia
Sestra sestry internej ambulancie
Telefón 043 / 5307 379

Psychiatrická príjmová ambulancia

Miesto výkonu HNsP Trstená
Lekár lekári psychiatrického oddelenia
Sestra sestry psychiatrického oddelenia
Telefón 043 / 5307 296

Naši partneri