Príjmové ambulancie

bodky

Zdravotnícke pracoviská

Hlavnou náplňou práce príjmovej ambulancie je príjem pacientov k plánovanej, alebo akútnej hospitalizácii na príslušné oddelenie a prepúšťanie pacientov po ukončení hospitalizácie do domáceho ošetrenia. Zabezpečuje tiež ústavnú pohotovostnú službu.

Detská príjmová ambulancia

Miesto výkonu HNsP Trstená
Lekár    lekári detského oddelenia
Sestra sestry detského oddelenia
Telefón 043 5307 237

Gynekologicko - pôrodnícka príjmová ambulancia

Miesto výkonu HNsP Trstená
Lekár lekári gynekologicko pôrodníckeho oddelenia
Sestra    Bc.Petra Hojová
Bc.Kristína Glavaťáková
Zdravotnícky asistent Jana Paćko
Telefón 043 5307 327

Chirurgická príjmová ambulancia

Miesto výkonu HNsP Trstená
Lekár lekári chirurgického oddelenia
Sestra Mgr. Jana Patereková
Mária Ujmiaková
Telefón 043 5307 240

Interná príjmová ambulancia

Miesto výkonu HNsP Trstená
Lekár    lekári interného oddelenia
Sestra sestry internej ambulancie
Telefón 043 5307 379

Psychiatrická príjmová ambulancia

Miesto výkonu HNsP Trstená
Lekár lekári psychiatrického oddelenia
Sestra sestry psychiatrického oddelenia
Telefón 043 5307 296

Naši partneri